Đà Nẵng : 29-05-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11

NĂM 2017.

Thực hiện chương trình: Từ tuần 9 đến tuần 13.

I. Kế hoạch chung:

1. Công tác trọng tâm:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20-11;

- Tổ chức sinh hoạt cho học sinh theo chủ đề "Tôn sư – Trọng đạo” chào mừng

Ngày NGVN

- Tổ chức hội giảng cấp trường;

- Ôn tập kiểm tra Toán – Tiếng Việt giữa kỳ I

- GVCN+GV âm nhạc tập cho học sinh các bài hát có nội dung về thầy, cô giáo

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú, phòng chống dịch bệnh các lớp;

- Kiểm tra công tác Bán trú toàn trường theo kế hoạch

- Tham dự Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản của Sở GD

- Tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

2. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú

- Kiểm tra nề nếp, tác phong, sinh hoạt ( Ban HĐNG ).

- Kiểm tra công tác ôn tập kiểm tra giữa kỳ.

3. Công tác khác:

- Sinh hoạt chủ điểm 20/11: Hát theo chủ điểm về ngày NGVN

- Tham gia Đại hội Công đoàn Giáo dục thành phố nhiệm kỳ 2018-2013.

II. Công tác cụ thể:

Tuần

Công việc

Thực hiện

9

(30/10- 4/11)

- Họp chi bộ, Họp liên tịch mở rộng;

- Họp toàn trường;

- Dự giờ các tiết dạy thao giảng cấp trường

- Kiểm tra công tác bán trú

- Lớp Đ. 4 ôn tập và kiểm tra giữa kỳ I

- Theo thành phần,

- Toàn trường

- CM trường,GV

- PT bán trú

- GVCN lớp Đ4

10

( 06 –11/ 11)

- Dạy thao giảng cấp trường theo kế hoạch

- Kiểm tra nề nếp sinh hoạt các lớp;

- Kiểm tra công tác bán trú

- Nhập sổ tài sản đầu năm học 2017-2018;

- CM trường

- Ban HĐNG

- PT bán trú

- CSVC

11

( 13 –18/11)

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức và hoàn thành các quyết

định khen thưởng dịp 20-11

- Gặp mặt Bí thư chi bộ, BGH, CĐ tại phường

- Tham dự Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản

- Tham gia dự Lễ ngày NGVN của Ngành

- Văn thư làm giấy mời GV nghỉ hưu dự lễ 20/11

- HT, KT, VT

- Theo thành phần

- Theo thành phần

- Theo thành phần

-Văn thư

12

(20 – 25/11)

- Tổ chức kỷ niệm ngày NGVN 20-11( chiều thứ 2)

- Kiểm tra công tác bán trú, vệ sinh ATTP toàn trường

- Chuẩn bị các nội dung tổ chức kỷ niệm ngày người khuyết tật VN 3/12

- Kiểm tra hồ sơ tổ, hồ sơ giáo viên

- BGH, CĐ, toàn trường

- Theo QĐ

- BGH, BHĐNG

-BGH

13

(27/11-2/12)

- Dự ĐH Công đoàn GD thành phố

- Kiểm tra hồ sơ tổ, hồ sơ giáo viên

-Tổng hợp tình hình chăm sóc nuôi dưỡng trong tháng

- Lên thực đơn tháng 12.

- Theo thành phần

- BGH

- PTBT

-CD; PTBT

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn