Đà Nẵng : 09-08-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01

NĂM 2018.

I. Kế hoạch chung: Chương trình từ tuần 18 đến tuần 21

1. Công tác trọng tâm:

- Hoàn thành chương trình học kỳ I.

- Họp PHHS cuối kỳ I

- Sơ kết học kỳ I từ lớp - Tổ - Trường.

- Họp xét thi đua CBGVNV đợt 1 năm học 2017-2018

- Kiểm tra cuối kỳ I, tiến hành giảng dạy học kỳ II năm học 2017 – 2018

- Tổ chức đêm văn nghệ " Mừng Đảng- Đón Xuân” chào Xuân mới 2018

- Tổ chức sơ kết học kỳ I và định hướng kế hoạch học kỳ II năm học 2017 – 2018.

- Xét chọn các đề tài SKKN cấp trường và hoàn thành SKKN gửi về Sở GD

- Chuẩn bị hồ sơ văn thư lưu trữ kiểm tra

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú, phòng chống dịch bệnh, nhà ăn, các lớp

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Cập nhật phần mềm kế toán mới, quyết toán ngân sách năm 2017

- Hoàn thành kiểm kê tài sản cuối năm 2017

2. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra cập nhật hồ sơ giáo viên cuối kỳ I và hồ sơ tổ CM;

- Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối kỳ I ở các tổ.

- Kiểm tra công tác bán trú của trường

- Kiểm tra sức khoẻ cho HS cuối kỳ I;

- Kiểm tra Hồ sơ tài chính cuối năm 2017

- Kiểm tra công tác kiểm kê tài sản của trường đầu năm 2018

3. Công tác khác:

- Tổ chức sinh hoạt Ngày Học sinh Sinh viên VN (09/1)

- Chuẩn bị CSVC cho Hội diễn văn nghệ chào mừng xuân Mậu Tuất;

- Lên kế hoạch phân công trực Tết Mậu Tuất;

II. Công tác cụ thể:

Tuần

Công việc

Thực hiện

18

(02- 06)

- Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học 2017 – 2018;

- Hoàn thành chương trình học kỳ I;

- Tổng hợp kiểm kê tài sản cuối năm 2017;

- Họp liên tịch, họp toàn trường

- BGH, toàn thể GV

- GV

- CSVC

19

(08-13)

19

(08-13)

- Chấm bài, tổng kết điểm cuối kỳ I;

- Nhập điểm vào sổ điểm và phần mền VNEDU.

- Sơ kết học kỳ I từ lớp - Tổ - Trường.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I các cấp học về Sở GD

- Vệ sinh cảnh quang môi trường cơ sở 2

- Chuẩn bị CSVC đón Tổ chức VinaCapital

- Kiểm tra sức khoẻ cho HS cuối kỳ I.

- Giáo viên

- GVCN

- Lớp – Tổ - Trường

- BGH, văn thư

- Cô Nga+ GV,HS

- Cô Nga+ Bảo vệ

- PTBT – Y tế

20

(15-20)

- Họp HĐ thi đua xét thi đua đợt I, năm học 2017 - 2018

- Xét chọn các đề tài SKKN cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án giáo viên cuối kỳ I

- Tổng hợp tình hình chăm sóc bán trú trong tháng .

- Họp phụ huynh học sinh cuối kỳ I năm học 2017 – 2018

- HĐTĐ.

- HĐ hỗ trợ SKKN.

- BGH

- Bán trú

- BGH + GV

21

(22-27)

- Chuẩn bị CSVC tổ chức đêm văn nghệ

- Tổ chức Văn nghệ "Mừng Đảng – Đón Xuân” 2018

- Lên kế hoạch phân công trực Tết Đinh Dậu 2017

- Tổ chức sơ kết học kỳ I và định hướng chương trình HK II năm học 2017 – 2018.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ.

-Theo phân công

-Toàn trường

- PT CSVC

- BGH, toàn trường

-BGH

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn