Đà Nẵng : 14-12-2019 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2012-2013

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2012 – 2013

THÁNG

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

8

- Học chính trị, pháp luật.
- Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy, quản sinh. Hợp đồng nhân sự quản sinh
- Biên chế học sinh, lớp.
- Tuyển sinh.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy cho các khối lớp, bộ môn .
- Lên thời khoá biểu cho toàn trường.
- Cải tạo, sửa chữa CSVC chuẩn bị NH mới.
- Trang bị HSSS, TB, ĐDDH.
- Trang bị đồ dung bán trú.
- Hợp đồng công ty "Ngon sạch bổ" cung ứng thực phẩm năm học 2012-2013
- Vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp
- KT các điều kiện PCCC.
- Trang trí lớp học.
- Thảo luận và góp ý kế hoạch năm học của chuyên môn, của trường.
- Thành lập các ban, ngành trong trường.
- Tựu trường.
- Ổn định nề nếp học sinh đầu năm.
- Học nội qui, qui định của trường, lớp.
- Khảo sát chất lương học sinh đầu năm.
- Vận động học bổng cho h/s nghèo.
Toàn trường
BGH
 
HPCM
HĐTS
 
GV
HPCM + GV
HCQT
TV
HPBT, CD
 
HPBT
Toàn trường
HPBT
GV
Toàn trường
 
BGH
Toàn trường
GV
HS
GV
BGH

9

- Tổ chức "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và Khai giảng năm học ( 5/9).
- Kiểm tra nắm tình hình đầu năm học.
- Kiểm tra trang trí lớp.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân.
- Trang bị tủ thuốc y tế
- Cân đo đầu năm học cho HS
- Xây dựng nề nếp bán trú của HS.
- Tổ chức Trung thu cho h/s.
- Hợp đồng bổ sung nhân sự NH 12-13.
- Tổ chức Hội nghị CC- VC.
- Họp phụ huynh HS đầu năm.
- Vệ sinh môi trường, công trình vệ sinh ở các khối, lớp.
- Kiểm tra nhân viên cấp dưỡng về tiếp phẩm và qui trình chế biến theo bếp 1 chiều.
- SGD kiểm tra việc huy động h/s khuyết tật và việc thực hiện các khoản thu đầu năm.
- Hưởng ứng Tháng An toàn giao thong do TP phát động.
- Tham dự Hội nghị Trưởng ban Đại diện cha mẹ h/s NH 2012-2013 của ngành.

Toàn trường

BGH

GV
YT
YT, GV
QS
HĐNG
BGH
Toàn trường
GV

HPBT

-Theo QĐ

Toàn trường

HT, CT Hội PHHS

10

- Dự giờ
- Kiểm tra chương trình giảng dạy của các lớp, các môn học.
- Khảo sát chất lượng định kỳ giữa kỳ I
- Thao giảng cấp tổ.
- Chuyên đề cấp tổ.
- Tổ chức thi đố vui ký hiệu ngôn ngữ - Giáo dục kỹ năng chào mừng 20/10.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ lần I.
- KT kế hoạch y tế
- Kiểm tra bếp ăn (vệ sinh bếp và các dụng cụ chế biến)
- Kiểm tra cấp dưỡng về HSSS bán trú, giấy chứng nhận kỹ thuật nấu ăn, khám sức khỏe và vệ sinh cá nhân.
- Kiểm tra đồ dùng bán trú của học sinh ở các lớp (số lượng, ký hiệu...)
- Lập DA 2013 với FIDA.
BGH
GV
TCM
 

HĐNG

BGH

-

-

BGH, KT

11

- Hội giảng chào mừng ngày NGVN (20/ 11).
- Tổ chức hội thi trò chơi dân gian.( 20/11 )
- Dự giờ, kiểm tra chuyên đề: Công tác chủ nhiệm lớp.
- Kiểm tra môi trường Xanh- Sạch – Đẹp.
- Kiểm tra toàn diện bán trú lần I
- Duy trì nền nếp bán trú của học sinh
- KT GVCN, y tế việc theo dõi sức khỏe cho học sinh và phòng chống các dịch bệnh xảy ra.
- Lập DA 2013 với FIDA.
BGH, GV
HĐNG
BGH

-Theo QĐ

BGH
 
BGH, KT

12

- Khảo sát GV giỏi cấp trường (lần I).
- Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I.
- Hoàn thành chương trình HK I
- Nghỉ cuối kỳ I
- KT cân nặng HS HK 1
- KT các điều kiện chăm sóc học sinh trong mùa đông
- Rèn luyện các kỹ năng nền nếp, vệ sinh ăn, ngủ của học sinh
- Kiểm tra thực đơn, nguồn cung cấp thực phẩm và chế biến thức ăn
- Lập DA 2013 với FIDA.

Theo QĐ

GV
-
GV, YT
BGH

-

-
BGH, KT

01

- Tổ chức sơ kết học kỳ I.
- Xét duyệt SKKN cấp trường.
- Kiểm tra nề nếp dạy học buổi 2, các bộ môn, năng khiếu.
- Họp phụ huynh HS giữa năm.
- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón xuân.
- Vận động kinh phí tặng quà tết cho h/s.
- Duy trì nền nếp bán trú
- Phòng chống các bệnh mùa đông
- KT số lượng, chất lượng đồ dùng bán trú của HS và dụng cụ nhà bếp
- Kiểm kê tài sản.
- Tổ chức trực tết.
- Nghỉ tết nguyên đán
Toàn trường
Theo QĐ
BGH
GV
HĐNG
VP
QS
-
BGH
 
KT, các bộ phận.
Toàn trường
-

02

- Ổn định nề nếp HS sau tết.
- Hội thi bài giảng điện tử cấp tổ.
- Báo cáo chuyên đề cấp tổ lần II.
- Duy trì nền nếp bán trú
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách bán trú lần 2
GV
Các tổ
-
QS
BGH

03

- Ôn tập và kiểm tra định kỳ giữa kỳ II.
- Kiểm tra toàn diện giáo viên lần II
- Khảo sát GV giỏi cấp trường (lần II).
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ lần III.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3, 26/3, 29/3.
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và CSND lần 2
- KT nguồn cung cấp thực phẩm về giá cả, số lượng và chất lượng
- Kiểm tra việc thực hiện công việc của cấp dưỡng và quản sinh
GV
Theo QĐ
-
-
HĐNG
BGH
HPBT
-

-

04

- Hội thi bài giảng điện tử/ cấp trường
- Kiểm tra chuyên đề: Dạy 2 buổi/ ngày.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Kiểm tra thực hiện chương trình giảng dạy ở các lớp
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày "Người tàn tật Việt Nam 18.4”
- Phòng chống các dịch bệnh mùa hè
- Kiểm tra môi trường "Xanh, sạch, đẹp"
- Triển khai "Tháng hành động vì chất lượng VSATTP”.
- Tăng cường, kiểm tra VSATTP, chăm sóc nuôi dưỡng trong mùa hè.
- Phòng chống các dịch bệnh mùa hè
- Điều chỉnh thực đơn phù hợp mùa hè
- Đón đoàn SGD kiểm tra công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ NH 2012-2013.
BGH,GV
BGH
HPCM
BGH
HĐNG
 
YT
BGH
CD, QS
 
BGH
YT
CD

Theo QĐ.

05

- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II
- Hoàn thành chương trình.
- Họp phụ huynh học sinh cuối năm.
- Kiểm tra hồ sơ cuối năm.
- Kiểm tra học bạ - Sổ điểm cuối năm.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 19/5.
- Tổ chức sinh hoạt dã ngoại cho học sinh toàn trường.
- Cân đo học kỳ 2
- Tiếp tục triển khai "Tháng hành động vì chất lượng VSATTP" và báo cáo kết quả gửi về sở.
- Kiểm kê, vệ sinh đồ dùng bán trú và niêm phong.
- Kiểm tra các hệ thống, thiết bị về điện, nước, hệ thống bếp ga
- Kiểm kê , niêm phong tài sản cuối năm
- Sơ kết thi đua đợt 2 và Tổng kết cả năm.
- Bế giảng năm học.
- Lên kế hoạch tập huấn chuyên môn hè.
GV
-
-
BGH
-
HĐNG
HĐNG, GV
YT
CD,QS
 
BGH
HPBT
 
Các bộ phận.
Toàn trường
-
BGH

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn