Đà Nẵng : 14-12-2019 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2012-2013
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
K HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
NĂM HỌC 2012-2013
- Căn cứ QĐ số 5026 / QĐ- UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng V/V Ban hành khung thời gian năm học 2012 – 2013.
- Căn cứ công văn số 2584 / Sở GD – ĐT- GDTH ngày 31tháng 7 năm 2012 V/V Qui định kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 cấp tiểu học.
- Căn cứ Phương hướng – Nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của trường chuyên biệt Tương Lai.
Ban hoạt động ngoài giờ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:

I. Nội dung :

- Thống nhất thời gian sinh hoạt chiều thứ 6 hằng tuần trong năm học 2012 – 2013 như sau:
+ Tuần lẻ: ( Theo tuần của chuyên môn ) Vệ sinh lớp.
+ Tuần chẵn: ( Theo tuần của chuyên môn ) Sinh hoạt tập thể trường.
+ Tuần cuối tháng tổng vệ sinh toàn trường.
- GD hs thực hiện tốt nội quy , quy định của trường, của lớp.
- Xây dựng nề nếp học tập ở các lớp.
- Tổ chức các phong trào thi đua trong hs.
- Thành lập đội sao đỏ ở mỗi cơ sở trong nhà trường.
- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt và các ngày lễ lớn trong năm : trung thu, 20/10 , 20/11 , 22/12 , 8/3 , 26/3 , 29/3 , 18/4 , 15/5 và 19/5.
- GD học sinh nhận biết và hiểu ý nghĩa của các ngày lễ lớn thông qua các buổi sinh hoạt tập thể.
- GD học sinh lễ phép và biết ứng xử với cha mẹ, thầy cô và bạn bè…
- Thực hiện tốt 5 nội dung của kế hoạch xây dựng phong trào thi đua Trường học than thiện - Học sinh thích cực;
- Tập hát cho học sinh khuyết tật trí tuệ và múa dấu cho học sinh khuyết tật thính giác các bài hát có nội dung theo chủ điểm từng tháng;
- Tổ chức các hội thi : Trò chơi dân gian , đố vui , GD kỹ năng , ngôn ngữ ký hiệu , Rung chuông vàng cho học sinh 2 khối theo các chủ điểm từng tháng.
- Tăng cường các buổi tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và vận động theo nhạc hằng ngày.
- Đánh giá thi đua của các lớp theo tuần , tháng;
- Bồi dưỡng và phát triển đội viên mới.
- Phối hợp với Hội phụ huynh học sinh, chi đoàn trường tổ chức tốt Ngày hội văn hóa đân gian ( 18/ 4) và Dã ngoại cho học sinh vào dịp 19/ 5;
II . Công tác cụ thể :

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

8

- Tổ chức sinh hoạt ngày công dân ( Theo công văn hướng dẫn của sở);
- Hướng dẫn học sinh học nội qui, qui định của trường, lớp.
- Rèn luyện nề nếp chào cờ, thể dục, vận động theo nhạc.

9

- Triển khai công tác thi đua trong HS.
- Thành lập đội sao đỏ.
- Ôn các bài hát , múa tập thể trong chương trình.
- Tổ chức trung thu cho học sinh.

10

- Tập các bài hát về mẹ và cô " Cháu yêu bà” , " Mẹ đi vắng "…
- Sinh hoạt chủ điểm ngày 20/10;
- Tổ chức thi Rung chuông vàng và thi giáo dục kỹ năng .

11

- Tập các bài hát có nội dung về thầy cô giáo.
- Tổ chức Hội thi trò chơi dân gian.

12

- Sinh hoạt múa hát theo chủ điểm 22/12.
- Sưu tầm tranh ảnh anh bộ đội cụ Hồ để làm báo ảnh.

01- 02

- Tổ chức văn nghệ mừng Đảng đón xuân.

03

- Giáo dục học sinh hiểu, biết ý nghĩa các ngày lễ lớn : 8/3 , 26/3 , 29/3.
- Tập các bài hát , múa tập thể có nội dung các ngày lễ đó.
- Sinh hoạt tập thể toàn trường theo chủ điểm đã nêu trên.

04

- Giáo dục học sunh biết, hiểu ý nghĩa ngày 18/4.
- Tổ chức ngày hội văn hóa dân gian kỷ niệm ngày : người tàn tật Việt Nam 18/4.

05

- Giáo dục học sinh biết, hiểu ý nghĩa ngày 15/5 , 19/5.
- Kết nạp đội viên mới.
- Tổ chức cho học sinh tham quan dã ngoại .

                                                                                                                                             TRƯỞNG BAN

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn