Đà Nẵng : 14-12-2019 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch vệ sinh An toàn thực phẩm năm học 2012-2013
SỞ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
    TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -----------------------------------------               ----------------------------------
          Số / BC- CBTL                                                     Đà Nẵng, ngày tháng năm 2012
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Năm học 2012 -2013

- Căn cứ Thông tư Liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 08/2008/TTLT-BYT –BGDĐT ngày 08 tháng 7 năm 2008) Về việc "Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục”.
- Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012 –2013 của trường Chuyên biệt Tương Lai.
Để đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP), Trường xây dựng triển khai kế hoạch VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM năm học 2012 –2013 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Đảm bảo VSATTP trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.
- CBGVNV, học sinh phải thực hiện nghiêm tú
 các qui định về VSATTP, tham gia tuyên truyền về VSATTP.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật về VSATTP trong trường học.
II. Nội dung:
- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác VSATTP đến CBGVNV trong trường về "Pháp lệnh VSATTP”,” Luật An toàn thực phẩm”, "Cẩm nang tổ chức bán trú trong trường Tiểu học” và các văn bản hướng dẫn của UBND thành phố, Sở GD&ĐT và Y tế.
- Giáo dục cho học sinh có thói quen vệ sinh trong ăn uống thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường.
- Đảm bảo cấp dưỡng, quản sinh phải thực hiện các qui định về VSATTP trong chế biến thức ăn, chăm sóc học sinh.
- Đảm bảo chế độ lưu giữ thức ăn qua 24g.
- Trang bị đầy đủ các dụng cụ, đồ dùng bán trú đầu năm học.
- Hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo VSATTP.
- Y tế thường xuyên triển khai phòng, chống các dịch bệnh trong trường học.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, bếp ăn, công trình vệ sinh để phòng, chống ngộ thức ăn.
- Có kế hoạch kiểm tra công tác bán trú thường xuyên và định kỳ.
- Triển khai " Tháng hành động vì chất lượng VSATTP”
III. Biện pháp
- Tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong CBGVNV qua các buổi họp HĐSP, về thực hiện các qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh xảy ra ở động vật, gia cầm..
- Kiểm tra các đồ dùng bán trú đảm bảo chất lượng theo qui định của ngành.
- Thành lập đoàn kiểm tra bán trú toàn diện trong năm học theo kế hoạch của trường.
- Kiểm tra thường xuyên VSATTP (có biên bản đánh giá): bếp ăn, chất lượng thực phẩm dụng cụ chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày và các hoạt động chăm sóc học sinh.
- Hợp đồng với Công ty "Ngon – Sạch – Bổ” để cung ứng về nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp đảm bảo VS.
- Kiểm tra cấp dưỡng việc thực hiện các qui định: quy trình chế biến theo bếp 1 chiều, trang phục nhà bếp, HSSS, hồ sơ sức khỏe và thực hiện 10 nguyên tắc vàng về VSATTP.
- Kiểm tra quản sinh qua chức năng công việc theo qui định: chuẩn bị phòng ăn, rửa tay trước khi ăn, đeo khẩu trang khi cho ăn….
- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày về số lượng, các món ăn trong ngày.
- Kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời.
- Thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi ký giao- nhận để phòng tránh ngộ độc thức ăn.
- Các dụng cụ chế biến, đồ dùng của học sinh phải được vệ sinh, trụng nước sôi trước giờ cho ăn.
- Giáo dục cho học sinh tích cực tham gia giữ vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm như: lao động tự phục vụ, giữ vệ sinh trường-lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của trường Chuyên biệt Tương Lai năm học 2012 -2013 .
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VSATTP HÀNG THÁNG
Năm học 2012 -2013

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

08/2012

- KT VS môi trường, các trang thiết bị đồ dùng bán trú để mua sắm, bổ sung.
- Hợp đồng Công ty "Ngon, sạch, bổ” về cung cung ứng nguồn thực phẩm đảm bảo VSATTP

09/2012

- KT các điều kiện đảm bảo VSATTP ở bếp ăn: VS bếp, dụng cụ chế biến, đồ dùng BT của HS
- KT nền nếp bán trú

10/2012

- KT VSATTP: tiếp nhận thực phẩm, qui trình chế biến, vệ sinh dụng cụ, đồ dùng BT.
- KT lưu mẫu thức ăn.
- KT hồ sơ cá nhân của cấp dưỡng: sức khỏe, giấy chứng nhận kỹ thuật nấu ăn
- KT đồ dùng BT của HS ở lớp (SL/HS, ký hiệu, VS sạch sẽ.

11/2012

- KT toàn diện BT: VSATTP, chăm sóc HS
- KT phòng chống dịch bệnh

12/2012

- Kiểm tra nền nếp bán trú.
- KT VSATTP và qui trình chế biến thức ăn.

01/2013

- Kiểm tra nền nếp bán trú.
- KT thực phẩm và thực đơn trong mùa đông.
- KT tổng vệ sinh đồ dung bán trú chuẩn bị nghỉ tết.

02/2013

- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết.
- KT VSATTP, lưu mẫu thức ăn
- KT vệ sinh môi trường, bếp ăn, các đồ dùng BT và các điều kiện khác sau nghỉ tết

03/2013

- KT toàn diện BT lần 2.
- KT nguồn cung ứng thực phẩm phòng chống dịch bệnh
- KT vệ sinh đồ dùng BT

04/2013

- Tiếp tục KT VS môi trường, VSATTP- Triển khai "Tháng hành động về chất lượng VSATTP”

05/2013

- KT kết quả "Tháng hành động về chất lượng VSATTP.- KT vệ sinh và kiểm kê đồ dung bán trú cuối năm.- Tổng kết công tác VSATTP, chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2012 – 2013.

                              HIỆU TRƯỞNG                                                                         Người lên kế hoạch

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn