Đà Nẵng : 14-12-2019 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch xây dựng trường học Xanh-sạch-đẹp năm học 2012-2013
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.ĐÀ NẴNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
     TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  ----------------------------                                       -------------------------------
                Số: /KH- CBTL                                            Đà Nẵng, ngày tháng 9 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học " Xanh – Sạch –Đẹp” và An toàn
Năm học 2012 – 2013
Căn cứ Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Sở GD&ĐT về việc xây dựng trường học "Xanh – Sạch – Đẹp” và an toàn trong trường học.
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường Chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng trường học " Xanh – Sạch – Đẹp” và An toàn năm học 2012 – 2013 như sau:
I. Mục đích, Yêu cầu:
- Giáo dục học sinh cách sống khỏe mạnh; ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp.
- Hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo cho học sinh một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn thoáng mát và sạch sẽ.
- Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục cho CBGVNV và học sinh đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo trường- lớp luôn "Xanh- Sạch – Đẹp” và an toàn.
- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường.
II. Nội dung và biện pháp thực hiện:
1. Nội dung:
* Tiếp tục rà soát các hạng mục trong tiêu chí xây dựng trường học "Xanh – sạch – đẹp " để có kế hoạch đầu tư xây dựng.
* Phân công trách nhiệm cho Tổ HCQT chăm sóc cây xanh, sửa chữa CSVC.
* Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng "Xanh – sạch – đẹp”.
* Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp- trường học, VSATTP và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho HS trong thời gian ở trường ( theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường đã đề ra trong năm học.)
* Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa cho các em học sinh.
* Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường- lớp.
2. Các biện pháp:
* Quán triệt trong CBGVNV, học sinh và trong các cuộc họp phụ huynh về mục đích, ý nghĩa của trường học "Xanh – Sạch – Đẹp” và an toàn.
* Tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả trường "Xanh –sạch – đẹp” qua các tiêu chí như sau:
- Tiêu chí xanh:
+ Tiếp tục trồng thêm cây xanh có bóng mát, bố trí phù hợp với vị trí trong sân trường.
+ Trồng thêm các loại hoa kiểng trong sân trường; Nhằm tạo cảm giác thoải mái cho CBGVNV sau các giờ học tập, giảng dạy và lao động.
+ Tất cả các lớp trang trí đều có cây xanh.
- Tiêu chí sạch:
+ Thường xuyên cho học sinh lao động trường, lớp. Giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi), chăm sóc cây xanh, vệ sinh các đồ dùng cá nhân, lớp sạch sẽ- ngăn nắp và gọn gàng; Bảo vệ cơ sở vật chất ( giữ gìn bàn ghế, trang thiết bị ở lớp)
+ Kiểm tra công trình vệ sinh thường xuyên quét dọn không để bốc mùi hôi khai gây ô nhiễm môi trường.
+ Sắp xếp lại bàn ghế, nơi làm việc của các bộ phận và các lớp học ngăn nắp – sạch sẽ.
- Tiêu chí đẹp:
+ Lớp học trang trí đẹp, theo chủ điểm hàng tháng và phù hợp với đối tượng HS.
+ Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao.
+Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
+ Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường.
+ Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.
* Thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn " Xanh- sạch – đẹp”, an toàn trong trường học.
* Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
* Nâng cao ý thức về công tác VSATTP cho CBGVNV về thực hiện các pháp lệnh, qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các động vật, gia cầm…
* Giáo dục cho học sinh tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.
* Triển khai công tác y tế trong trường học để thực hiện tốt các hoạt động đạt hiệu quả về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho học sinh : Kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường – công trình vệ sinh; Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh ….
III. Tổ chức thực hiện:
1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Xanh –Sạch – Đẹp” và An toàn:
- Bà Trần Bích Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hàng P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban
- Ông Lưu Văn Dũng CT CĐCS Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Tuyên P. Hiệu trưởng Thành viên
- Ông Lê Minh Trung BTCĐ Thành viên
- Ông Lê Văn Tự TT HCQT Thành viên
2. Ban chỉ đạo sẽ phân công các thành viên phụ trách cụ thể các công việc:
- Hiệu trưởng – Trưởng ban : Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung.
- P. Hiệu trưởng (phụ trách CSVS) : Lập kế hoạch mua sắm, và trang thiết bị CSVC.
- Chủ tịch CĐCS : Phát động phong trào thi đua trong CBGVNV nhà trường,
- P, Hiệu trưởng (PT chuyên môn) : Hướng dẫn , chỉ đạo, theo dõi việc giáo dục tích hợp môi trường của giáo viên.
- Bí thư Chi đoàn: Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chi đoàn.
- Tổ trưởng HCQT: Kiểm tra, sửa chữa bảo quản CSVC.
3. Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra ,đánh giá về việc thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch – đẹp, trồng và chăm sóc cây xanh của từng khối, lớp và các bộ phận trong trường học để động viên khen thưởng kịp thời.
4. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết đúng thời gian qui định, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích tốt và phê bình, góp ý những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt phong trào "Xanh – Sạch –Đẹp” và An toàn đã được phát động trong toàn trường.
Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào "Xanh – Sạch –Đẹp” và An toàn của trường Chuyên biệt Tương Lai.

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH
HÀNG THÁNG TRIỂN KHAI "XANH – SẠCH – ĐẸP” VÀ AN TOÀN
Năm học 2012 -2013

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

08/2012

- KT VS môi trường, CSVC, các điều kiện PCCN chuẩn bị năm học 2012- 2013
- Trang trí cây xanh cho lớp học.

09/2012

- Thành lập ban chỉ đạo "Xanh –Sạch –Đẹp” và an toàn năm học 2012 -2013.
- KT vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn HS.
- KT trang trí lớp, cây xanh trong trường.
- Trang bị tủ thuốc y tế.

10/2012

- Tổ chức một số hoạt động về giáo dục môi trường cho HS thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp.
- KT việc thực hiện các tiêu chí: "Xanh – Sạch – Đẹp” và an toàn trong nhà trường.

11/2012

KT việc thực hiện giữ gìn VS cá nhân của HS qua các hoạt động bán trú hàng ngày.

12/2012

Kiểm tra sửa chữa, bổ sung CSVC, các trang thiết bị để nâng cao môi trường "XSĐ & AT”

01/2013

- Kiểm tra việc thực hiện VS môi trường theo các tiêu chí "XSĐ” và an toàn.
- Sơ kết việc triển khai"XSĐ & AT” trong HKI

02/2013

- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .
- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.
- KT vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.

03/2013

- Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sữa chữa CSVC, các trang thiết bị và sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ trong trường học.

04/2013

Tiếp tục KT môi trường "XSĐ & AT” về CSVC, cây xanh trường- lớp và kỹ năng VS của HS.

05/2013

- Tổng kết công tác "XSĐ & AT” trong năm học 2012 -2013.
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2012 -2013.
-Phân công trực để đảm bảo”XSĐ&AT trong hè.

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn