Đà Nẵng : 14-12-2019 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch công tác Y tế trường học năm học 2012-2013
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.ĐÀ NẴNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
     TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ----------------------------                                                                   -------------------------------
                       Số: /KH- CBTL                                                 Đà Nẵng, ngày tháng năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Công tác Y tế trường học năm học 2012 -2013
-------------------
Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT- BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 -2013.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường; trường Chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch công tác Y tế trong trường học năm 2012 -2013 như sau:
I. Nhiệm vụ chung:
1. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế trong trường học.
2. Tăng cường phòng chống các dịch bệnh, cong vẹo cột sống, cận thị, bệnh thấp tim, bệnh đau mắt hột…
3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường học.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1.Nhân viên y tế lập kế hoạch hoạt động năm, tháng cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động. Hồ sơ sổ sách phải thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn và cập nhật kịp thời.
2. Đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh trong quá trình học tập, vui chơi ở trường. Có đủ nước uống, nước sinh hoạt và công trình vệ sinh.
3. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để giữ gìn sức khỏe phòng, chống các bệnh: vẹo cột sống, cận thị, tai – mũi, răng – miệng.
4. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, VSATTP, phòng tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, các dịch bệnh … để xây dựng trường học "Xanh –sạch –Đẹp”.
5. Phối hợp với ngành y tế tại địa phương để thực hiện tốt việc phòng chống các dịch bệnh và khám sức khỏe cho học sinh.
6. Tổ chức các hoạt động về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục trong trường.
III. Biện pháp thực hiện:
1. Triển khai thực hiện tốt công tác y tế trường học. Quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh thường xuyên qua các hoạt động hàng ngày và qua hồ sơ sức khỏe.
2. Trang thiết bị y tế đầy đủ cho phòng y tế : HSSS y tế, tủ thuốc, dụng cụ và các loại thuốc y tế sơ cứu kịp thời.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp để đảm bảo chất lượng VSATTP, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.
4. Tổ chức giáo dục truyền thông phòng, chống một số dịch bệnh thường xảy ra trong trường học.
5. Thường xuyên vệ sinh sân trường, lớp học, hệ thống cống rãnh thoát nước; trồng và chăm sóc cây xanh để đảm bảo cho môi trường luôn "Xanh – Sạch – Đẹp”.
6. Cán bộ y tế theo dõi sức khỏe học sinh qua cân đo theo định kỳ để có biện pháp chăm sóc sức khỏe cho những học sinh béo phì và bị suy dinh dưỡng.
7. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với cán bộ y tế tăng cường công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để có nhận thức đúng đắn và chủ động tham gia thực hiện phòng chống các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường: gù vẹo cột sống, bệnh thấp tim, bệnh đau mắt hột…
8. Tuyên truyền đến phụ huynh về việc quan tâm chăm sóc sức khỏe của con em mình tốt hơn nữa để học sinh có điều kiện học tập, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe bản thân.
9. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường về tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường như: vệ sinh môi trường, tiết kiệm điện, nước…
IV. Tổ chức thực hiện:
Cán bộ y tế 2 cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ y tế của một trường học
Các giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận liên quan có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện cho cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác y tế trong trường học của trường Chuyên biệt Tương Lai năm học 2012 -2013.

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM
CÔNG TÁC Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC
Năm học 2012 -2013

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

08/2012

- KT VS môi trường
- Lên kế hoạch trang bị tủ thuốc y tế

09/2012

- Xây dựng kế hoạch công tác y tế trong năm học
- KT vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn HS.
- KT các dụng cụ về y tế
- KT sức khỏe HS qua cân nặng đầu năm
- KT lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

10/2012

- KT y tế về việc giám sát thực phẩm và lưu mẫu thức ăn đảm bảo VSATTP.
- Làm thẻ HS để khám sức khỏe.
- Phối hợp GVCN để GD HS về giữ gìn VS cá nhân, VS môi trường.

11/2012

- Phối hợp với bộ phận BT để KT toàn diện VSATTP, CSSK HS.
- Phối hợp với GVCN phòng chống các bệnh mùa đông
- KT lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

12/2012

- Tiếp tục phòng, chống các bệnh mùa đông và các dịch bệnh khác
- KT cân nặng lần 2, so sánh lần 1 để có biện pháp CSSK

01/2013

- Kiểm tra các kỹ năng VS của HS, VS "XSĐ & AT”
- Sơ kết việc triển khai công tác y tế trong HKI
- KT lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

02/2013

- VS trường, lớp và phòng y tế chuẩn bị nghỉ tết.
- KT vệ sinh môi trường, đồ dùng của HS sau nghỉ Tết.
- KT lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
- Kiểm kê các đồ dùng y tế để đề xuất bổ sung.
- Giám sát bếp ăn về thực phẩm để đảm bảo VSATTP sau nghỉ tết

03/2013

- Đề xuất trang bị bổ sung thêm dụng cụ y tế và các loại thuốc thông thường để sơ cứu kịp thời cho HS.
- Phối hợp với bộ phận BT KT toàn diện lần 2.
- KT lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

04/2013

- Tiếp tục KT môi trường "XSĐ & AT”.
- Phối hợp với GVCN chăm sóc sức khỏe HS trong mùa hè
- KT lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

05/2013

- KT lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
- Tổng kết công tác y tế trong năm học 2012 -2013”
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2012 -2013.
- Kiểm kê toàn bộ đồ dùng y tế cuối năm học.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn