Đà Nẵng : 05-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ năm học 2020 - 2021


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ - NĂM HỌC 2020 - 2021 

( Lần 2) Áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2020

TT

 

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Chính

Kiêm nhiệm

1

BAN GIÁM HIỆU

Nguyễn Duy Quy

Hiệu trưởng

Quản lý chung

Bí thư Chi bộ

 

2

//

Trương Thị Hồng Nga

P. Hiệu trưởng

PT CM và CSVC

Học bổng HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TỔ VĂN PHÒNG

Mông Thị Kim Sương

Tổ trưởng

Thủ quỹ/ Dạy TH

 

 

4

//

Phạm Thị Thu Vân

Nhân viên

Kế toán

 

 

5

//

Đinh Thị Diễm Phúc

Nhân viên

Văn thư

 

Nghỉ hộ sản

6

 

Trần Thị Diệu Linh

Tổ phó

Thư viện

 

 

7

//

Mai Thị Vui

Nhân viên

Y tế CSI

 

 

8

//

Trần Thị Ngọc Trâm

//

Y tế CS II

 

 

9

//

Đào Thị Hoa               

//

Phục vụ CS 1

 

 

10

//

Trần Thị Cúc

//

Phục vụ CS 2

 

 

11

//

Trần Hoài Trang

//

Phục vụ CS 1

 

 

12

//

Phan Văn Minh

//

Phục vụ CS 2

 

 

13

//

Hoàng Hữu Huyến

//

Bảo vệ CS 1

 

 

14

//

Nguyễn Ngọc Thắng

//

Bảo vệ CS 1

 

 

15

//

Trần Viết Diệp

//

Bảo vệ CS 2

 

 

16

//

Tưởng Văn Tín

//

Bảo vệ CS 2

 

 

17

 

Lê Thị Hà Phương

//

NV hỗ trợ

 

 

18

 

Hồ Hoàng Hoài Thương

//

Giáo vụ + CNTT

 

 

19

 

Bùi Thị Chi

Nhân viên

Văn thư

 

Hợp đồng trường

 

 

 

 

 

 

 

20

TỔ MẦM NON

Trần Thị Mỹ Anh

Tổ trưởng

C.DB1

 

 

21

//

Nguyễn Thị Thuận

Giáo viên

C.DB1

 

 

22

//

Nguyễn Thị Thu Thảo

//

C.DB2

 

 

23

//

Nguyễn T Đức Băng Tâm

//

C.DB2

 

 

24

//

Hứa Thị Bích Hà

//

C.DB3

 

 

25

//

Trương Thị Ngọc Bích

//

C.DB3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

TỔ KT TRÍ TUỆ 1

Trần Thị Hương

Tổ trưởng

C.1C1

 

 

27

//

Lê Thị Thu Lệ

Giáo viên

C.1A1

 

 

28

//

Nguyễn Thị Lễ

//

C.1A2

 

 

29

//

Trần Thị Đông

Tổ phó

C.1B1

 

 

30

//

Trần Hoàng Anh

Giáo viên

C.1B2

 

 

31

//

Phan Văn Tính

//

C.1C2

 

 

32

//

Lê Quang Hải

//

Âm nhạc

BT chi đoàn

 

33

//

Trần Thị Minh Yến

//

Dạy kỹ năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

TỔ KT TRÍ TUỆ 2

Lê Thị Tuyết

Tổ trưởng

C.4,5

 

 

35

 

Phan Thị Cẩm Lai

Giáo viên

C.3

 

 

36

//

Tống Khánh Hoa

//

C.2A

 

 

37

 

Phạm Thị Hà

//

C.2B

 

 

38

//

Lê Thị Thuý Lam

//

Mỹ thuật

Dạy KT trí tuệ 1

 

39

//

Nguyễn Hoàng Dũng

//

Thể dục

Dạy KT trí tuệ 1

 

40

//

Trương Thị Công Hòa

//

Tổng phụ trách

PBT CB - HĐNG

Thi đua học sinh

 

 

 

 

 

 

 

41

TỔ KT THÍNH GIÁC

 Nguyễn Thị Hoài Thu

Tổ trưởng

Đ.2B

 

 

42

//

Nguyễn Thị Hiền Thanh

Giáo viên

Đ.1A

 

 

43

//

Huỳnh Thị Thanh Thuý

//

Đ.1B

 

 

44

 

Nguyễn Thị Hồng Thu

//

Đ.4B

 

 

45

//

Lưu Văn Dũng

//

Tin Tiểu học

Dạy KT trí tuệ 2

 

46

//

Lê Minh Trung

//

Múa

Dạy KT trí tuệ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

47

TỔ THCS

Trương Thị Ngọc Hà

Tổ trưởng

C 6,7 - Dạy nghề

CT công đoàn

TT thi đua

48

 

Ngô Thị Thanh Thúy

Giáo viên

Đ.6A - Toán - Tin

 

 

49

 

Ngô Thị Thanh Uyên

//

Đ.6B - Anh - Sinh

 

 

50

 

Hoàng Thị Thu Hà

//

Đ.8 - Sử - Địa

 

 

51

 

Nguyễn Thị Nghĩa

//

Đ.9 - Ngữ Văn

 

 

52

 

Nguyễn Thị Trang

//

Bộ môn

 

 

53

 

Đoàn Văn Thành

//

Thể dục

Dạy KT thính giác

 

54

 

Trần Ngọc Tường Vy

//

Mỹ thuật

Dạy KT thính giác

 

55

 

Huỳnh Thị Tố Yên

 

Lý - Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                  Nguyễn Duy Quy


 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn