Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
Cơ sở vật chất
Quá trình xây dựng và phát triển cơ sở vật chất:
I.Giai đoạn 1994 – 2000:
- Được thành lập ngày 01/12/1994, trường tọa lạc tại ngôi nhà cũ ( Cấp 4) của chùa Từ tôn tại 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, quận Hải Châu.
- Năm 1993 cơ sở này được cải tạo xây dựng mới thành ngôi trường khang trang ( 2 tầng ) từ ngân sách nhà nước.
Diện tích đất: 497m2. Diện tích xây dựng: 350m2
Tổng số phòng: 10 Trong đó phòng học: 08.
- Đến 09/09/2008 cơ sở này được bàn giao cho thành phố để thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Linh nối dài.
II. Giai đoạn 2000- 2011:
- Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh QN- ĐN , trường có thêm một cơ sở mới tại 22 Trần Bình Trọng, phường Hái Châu 1, quận Hải Châu (Văn phòng làm việc của Công đoàn GD thành phố cũ )
- Năm 2000 được sự tài trợ của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, cơ sở này được cải tạo xây dựng mới ( 3 tầng ).
Diện tích đất: 507m2. Diện tích xây dựng: 1193m2
Tổng số phòng: 17 Trong đó có 11 phòng học; 01 phòng Đo thính lực; và 5 phòng khác.
III. Từ tháng 09/2011:
Năm học 2011-2012 trường có 02 cơ sở.
- Cơ sở 1: 22 Trần Bình Trọng, có 09 lớp; dạy HS chậm phát triển. Đặc biệt tại cơ sở này có phòng Đo thính lực ( Test room ) cho người khiếm thính với các trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật viên do Ủy ban Hà lan II tài trợ. Bên cạnh đó còn có phòng " Điều hòa các giác quan " dành cho trẻ tự kỷ với đội ngũ tư vấn viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trẻ tự kỷ.

- Cơ sở 2: Xây mới tại 102 Huy Cận, quận Cẩm Lệ; cơ sở này dạy HS khiếm thính. Khánh thành ngày 28 tháng 01 năm 2011(Ngân sách thành phố).
Diện tích đất: 1.834m2. Diện tích xây dựng: 578 m2
Tổng số phòng: 13 trong đó có 09 phòng học; 01 phòng bộ môn; 01 phòng âm nhạc và 02 phòng khác. Có sân chơi vườn hoa. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng khu dạy nghề và các phòng chức năng cho học sinh khuyết tật.
 
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn