Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Hoạt động đoàn đội
Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2013, BCH đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn trường Chuyên biệt Tương Lai tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2014.
Tháng thanh niên Tháng 3 – tháng thanh niên. Qua mỗi nẻo đường, góc phố những ngày này chúng ta thường bắt gặp hình ảnh của áo xanh tình nguyện đang hành động với những việc làm thiết thực.
Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1956-20/10/2012) Chi đoàn trường Chuyên biệt Tương Lai tham gia ngày hội “Hoa tháng Mười” do Đoàn phường Hải Châu I tổ chức.
Gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc ta là lòng “Thương người như thể thương thân” của người Việt Nam chúng ta.
[1] 2  3  Tiếp
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn