Đà Nẵng : 29-05-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9

Năm học 2017-2018

Thực hiện chương trình : Từ tuần 1 đến tuần 4

I. Kế hoạch chung

1.Công tác trọng tâm

-Tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018 ; ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 06/9

- Trang bị thêm một số đồ dùng để phục vụ cho công tác bán trú.

- Họp PHHS đầu năm học

- Xây dựng bản chấm điểm thi đua năm học 2017-2018;

- Lên kế hoạch dạy học và duyệt kế hoạch.

- Thành lập Ban hoạt động ngoài giờ.

- Nhập lý lịch học sinh vào phần mềm VNEDU.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

- Các tổ họp đăng ký thi đua đầu năm học, cam kết thực hiện các cuộc vận động do Ngành chỉ đạo.

- Nắm tình hình giảng dạy các lớp, kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp;

- Hội nghị CCVC và Người lao động năm học 2017-2018;

- Khảo sát và điều chỉnh sắp xếp học sinh các lớp học.

- Dạy nghề cho học sinh tổ THCS

2. Công tác kiểm tra :

- Kiểm tra sĩ số và nề nếp các lớp học

- Kiểm tra chuẩn bị và tổ chức bán trú cho HS

- Kiểm tra tình hình học tập đầu năm học

- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh .

3. Công tác khác:

- Chủ điểm : " Vui hội khai trường "

II. Công tác cụ thể

Tuần

Công việc

Bộ phận / người thực hiện

1

(05-09/9)

- Tổng vệ sinh xung quanh trường

-Tổ chức Lế khai giảng và hoạt động chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9)

- Kiểm tra nắm tình hình học sinh đầu năm;

- Tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 06/9

- Họp toàn trường tháng 9

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm học (8/9)

- Thành lập đội Sao đỏ, thống nhất tiêu chí thi đua HS

- Các tổ chuyên môn duyệt và chuyển KHDH về cho CM trường.

- Nhập lý lịch học sinh vào phần mềm VNEDU.

- Bổ sung các trang thiết bị phục vụ năm học mới

-Toàn thể CBGVNV

- Toàn thể CBGVNV

và HS Toàn trường

- BGH

- BGH, QS,CD

- Toàn thể CBGVNV

- BGH-GVCN lớp

- HĐNG

- GV các tổ

- GVCN

- CSVC, các tổ

2

(11-16/9)

- Kiểm tra nề nếp học tập các lớp; dụng cụ học tập HS

- Duyệt KHDH các tổ chuyên môn.

- Họp chuyên môn trường; tổ chức chuyên đề

- Các tổ hội nghị cấp tổ, đăng ký các danh hiệu thi đua

- Kiểm tra thực phẩm theo kế hoạch

- Kiểm tra trang trí lớp đầu năm

- BGH,

- HP CM

- HP CM

- Các tổ.

- HT, PTBT

- TPT

3

(18-23/9)

- Kiểm tra nề nếp học tập các lớp; dụng cụ học tập HS

- Kiểm tra thực phẩm theo kế hoạch

- Kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học.

-BGH- HĐNG

- HT, PTBT

- Y tế

4

(25 -30/9)

- Họp liên tịch mở rộng chuẩn bị Hội nghị CCVC

- Hội nghị CCVC- Người LĐ Đầu năm học 30/9

- Vệ sinh đồ dùng bán trú của học sinh theo qui định.

-Tổng hợp tình hình chăm sóc học sinh, công tác bán trú trong tháng

- Chuẩn bị tổ chức Hội thi "Phá cổ trăng rằm”

- Theo thành phần

-Toàn thể CBGVNV

- Theo kế hoạch

- Cấp dưỡng, quản sinh

- PTBT

- HĐNG, TPT

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn