Đà Nẵng : 29-05-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

NĂM 2017.

Thực hiện chương trình: Từ tuần 14 đến tuần 17.

I. Kế hoạch chung:

1. Công tác trọng tâm:

- Chuẩn bị các hoạt động chào mừng ngày QĐND Việt Nam 22-12;

- Kiểm tra hoạt động sư phạm Nhà giáo các tổ chuyên môn

- Triển khai các tổ tập văn nghệ chuẩn bị văn nghệ "Mừng Đảng – Đón Xuân”

- Tổ chức "Ngày hội kỹ năng” kỉ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 03/12

- Phát động phong trào trang trí lớp học theo chủ điểm "Uống nước – Nhớ nguồn”

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú, phòng chống dịch bệnh các lớp;

- Kiểm tra công tác Bán trú toàn trường theo kế hoạch

- Vệ sinh cảnh quang trường học đón năm mới 2018

- Báo cáo cơ quan văn hoá 2017

2. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú

- KT trang trí lớp học theo chủ điểm "Uống nước – Nhớ nguồn”,

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn theo qui định và ghi chép HSSS của cấp dưỡng

- Theo dõi, kiểm tra công tác kiểm tra HĐSP các tổ chuyên môn.

- Dự giờ, kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp (lần I).

3. Công tác khác:

- Sinh hoạt chủ đề và Hát theo chủ điểm về ngày QĐND Việt Nam 22-12

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12

II. Công tác cụ thể:

Tuần

Công việc

Thực hiện

14

(04 - 9/12)

- Họp liên tịch mở rộng;

- Họp toàn trường triển khai công tác tháng 12;

- Triển khai công tác kiểm tra HĐSP nhà giáo lần 1 đến các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra công tác bán trú,theo dõi việc phòng các dịch bệnh cho học sinh.

- Theo thành phần,

- Toàn trường

- PTCM+các TT

- PT BT, Y tế

15

( 11 –16/12)

- Họp chi bộ đánh gia chất lượng đảng viên cuối năm

- Dự giờ kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp; kiểm

tra HĐSP Nhà giáo ở các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra cơ quan văn hoá TTGDTX số 3 và đón

đoàn đến kiểm tra cơ quan văn hoá

- Kiểm tra công tác bán trú

- Đảng viên

- BGH, GV các tổ

-Theo QĐ Sở

- PT bán trú

16

( 18 –23/12)

- Tổ chức gặp mặt nhân ngày QĐNDVN 22/12

- Dự giờ kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp, kiểm tra

HĐSP Nhà giáo ở các tổ chuyên môn.

- Tổng kết kiểm tra HĐSPNG ( Lần 1)

- KT trang trí lớp học theo chủ điểm "Uống nước – Nhớ nguồn”,

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn theo qui định và ghi chép

HSSS của cấp dưỡng; Dự kiến thực đơn tháng 1.

- Công đoàn

- BGH , GV các tổ

- CM trường

- BGH+HĐNG

- PTBT

17

(25 – 30/12)

- Kết sổ quyết toán tài chính cuối năm 2017

- Dự giờ, kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp.

- Triển khai ôn tập, kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017 – 2018

- Gặp mặt CBGVNV cuối năm chia tay cô Huệ về hưu

- Kiểm tra công tác bán trú, tổng hợp tình hình chăm sóc học sinh trong tháng .

- HT, KT,TQ

- CM trường

- CM trường

-Toàn thể GVNV

- BGH

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn