Đà Nẵng : 29-05-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 - 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP-ĐÀ NẴNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số / CBTL                                                                                 Đà nẵng , ngày tháng năm 2012

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2012-2013

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-Phát huy khả năng nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục học sinh khuyết tật.

- Nội dung đề tài đảm bảo tính mới, tính khoa học thực tiễn, tính cấp thiết, hiệu quả và giá trị kinh tế cao, phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
- Quá trình thực hiện đề tài theo đúng tiến độ kế hoạch, theo thủ tục quy trình.

- Sáng kiến kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học phải có trình độ lí luận, tính khoa học, tính thực tiễn đáp ứng yêu cầu đặt ra trong đường lối xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước. Vậy nên cần phải đầu tư thời gian, sức lực, trí tuệ để có được những sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

II. NỘI DUNG:

1. Nghiên cứu khoa học:

Dựa vào những đề tài khoa học của tỉnh đang đặt ra từ nay đến 2015. Căn cứ vào nội dung yêu cầu của các đề tài, CBGV nghiên cứu, lựa chọn đề tài phù hợp, thực tế, đăng kí với Ban giám hiệu. Nhà trường sẽ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 5/2012.

2. Sáng kiến kinh nghiệm:

Đề tài SKKN tập trung vào quá trình dạy và học của GV, HS và kinh nghiệm rút ra từ thực tế hoạt động của bản thân. Đặc biệt ưu tiên các môn đặc thù của từng loại tật.

3. Kế hoạch cụ thể:

- Từ tháng 9/2012: Đăng kí và triển khai đề tài.

- Từ tháng 10/2012 đến 11/2012: Làm đề cương, thông qua tổ chuyên môn góp ý.

- Từ tháng 11/2012 đến 01/2013: Hoàn chỉnh SKKN.

- Tháng 1/2013: Xét duyệt SKKN cấp tổ.

- Tháng 2/2013: Xét duyệt SKKN cấp trường.

- Tháng 3/2013: gửi những SKKN đạt giải A về Sở GD & ĐT.

Yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện theo đúng kế hoạch trên.

HIỆU TRƯỞNG

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2012-2013

TT

Tên đề tài

Tác giả

Chức vụ

Ghi chú

1.

Bộ tranh dạy Kỹ năng tự phục vụ.

Trương Thị Ngọc Hà

GV

B/lưunăm 2011 -2012

XL :C

2

Dạy tích hợp phát âm, toán…

Đỗ Thị Hữu Hạnh

GV

B/lưunăm 2011 -2012

XL: C

3

1 số biện pháp rèn đọc cho HS lớp 1.

Phan Văn Tính

GV

SKKN mới

4

Biện pháp rèn kỷ năng đi dép trong lớp.

Lê Thị Bích Thủy

GV

SKKN mới

5

Bài tập rèn luyện kỹ năng vận động thô cho HS khuyết tật trí tuệ.

Nguyễn Duy Tuyên

PHT

SKKN mới

6

Sử dụng vật liệu để dạy xúc giác cho trẻ tự kỷ.

Mai Thị Vui

NV

B/lưunăm 2011 -2012 XL: C

7

Vận dụng hiệu quả màu nước.

Đoàn Phi Hổ

GV

SKKN mới

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn