Đà Nẵng : 09-08-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác trọng tâm năm học 2013-2014
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
NĂM HỌC 2013 – 2014

Căn cứQuyếtđịnh số1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 08/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2597/SGDĐT-GDTH ngày Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 19/8/2013; Trường chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch triển khai công tác trọng tâm năm học 2013-2014 đối với nhà trường như sau:

 

THÁNG

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

8

- Học chính trị, pháp luật.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy, quản sinh. Hợp đồng nhân sự quản sinh.

- Thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó.

- Biên chế học sinh, lớp.

- Tuyển sinh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy cho các khối lớp, bộ môn .

- Lên thời khoá biểu cho toàn trường.

- Cải tạo, sửa chữa CSVC chuẩn bị NH mới.

- Trang bị HSSS, TB, ĐDDH.

- Trang bị đồ dùng bán trú.

- Hợp đồng công ty "Ngon sạch bổ" cung ứng thực phẩm năm học 2012-2013

- Vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp

- KT các điều kiện PCCC.

- Trang trí lớp học.

- Thảo luận và góp ý kế hoạch năm học của chuyên môn, của trường.

- Thành lập các ban, ngành trong trường.

- Tựu trường.

- Ổn định nề nếp học sinh đầu năm.

- Khảo sát chất lương học sinh đầu năm.

- Họp phụ huynh HS đầu năm.

- Vận động học bổng cho h/s nghèo.

- Tập huấn CM

- Tổ chức sinh hoạt ngày công dân ( Theo công văn hướng dẫn của sở)

- Xây dựng và thống nhất bảng điểm công nhận lớp xuất sắc và lớp tiên tiến.

- Triển khai các tiêu chí " Lớp học thân thiện – học sinh tích cực” , tiêu chí kiểm tra nề nếp – vệ sinh lớp.

- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013, triển khai nhiệm vụ NH 2013-2014 của Ngành, cấp Tiểu học.

Toàn trường

BGH

HT

HPCM

HĐTS

GV

HPCM + GV

VP

TV

TQ, CD

HT

Toàn trường

VP

GV

Toàn trường

BGH

Toàn trường

GV

GV

GV

HT

BGH, GV

Ban HĐNG

Ban HĐNG

Ban HĐNG

Theo giấy mời.

9

- Tổ chức "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và Khai giảng năm học ( 5/9).

- Kiểm tra nắm tình hình đầu năm học.

- Kiểm tra trang trí lớp.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân.

- Trang bị tủ thuốc y tế

- Cân đo đầu năm học cho HS

- Xây dựng nề nếp bán trú của HS.

- Tổ chức Trung thu cho h/s.

- Hợp đồng bổ sung nhân sự NH 13-14.

- Tổ chức Hội nghị CC- VC.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, công trình vệ sinh ở các khối, lớp.

- Kiểm tra nhân viên cấp dưỡng về tiếp phẩm và qui trình chế biến theo bếp 1 chiều.

- Hưởng ứng Tháng An toàn giao thông do TP phát động.

- Tiếp tục thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

- Triển khai các cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương…” và " Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực”

- Bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ.

Toàn trường

BGH

-

GV

YT

YT, GV

QS

HĐNG

BGH

Toàn trường

HT

HT

Toàn trường

Toàn trường

Toàn trường

Toàn trường

10

- Khảo sát chất lượng định kỳ giữa kỳ I

- Thao giảng cấp tổ.

- Chuyên đề cấp tổ.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 20/10.

- Duy trì nền nếp bán trú của học sinh.

- KT kế hoạch y tế

- Kiểm tra bếp ăn (vệ sinh bếp và các dụng cụ chế biến)

- Kiểm tra đồ dùng bán trú của học sinh ở các lớp (số lượng, ký hiệu...)

- Lập DA 2014 với FIDA.

GV

TCM

-

HĐNG

QS

BGH

HT

11

- Hội giảng chào mừng ngày NGVN (20/ 11).

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11 .

- Kiểm tra môi trường Xanh- Sạch – Đẹp.

- Kiểm tra toàn diện bán trú lần I

- Duy trì nền nếp bán trú của học sinh

- KT GVCN, y tế việc theo dõi sức khỏe cho học sinh và phòng chống các dịch bệnh xảy ra.

- Lập DA 2014 với FIDA.

- Tổ chức Hội thi "Ngày hội kỉ năng”

BGH, GV

HĐNG

BGH

Theo QĐ

QS

HT

BGH, KT

HĐNG

12

- Kiểm tra toàn diện giáo viên lần I.

- Khảo sát GV giỏi cấp trường (lần I).

- Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I.

- Hoàn thành chương trình HK I

- Nghỉ cuối kỳ I

- KT cân nặng HS HK 1

- KT các điều kiện chăm sóc học sinh trong mùa đông

- Kiểm tra thực đơn, nguồn cung cấp thực phẩm và chế biến thức ăn

- Lập DA 2013 với FIDA.

- Tổ chức thi làm báo ảnh "Chúng em với bộ đội cụ Hồ”.

Theo QĐ

-

GV

-

HT, YT

-

-

BGH, KT

GVCN, HS

01

- Tổ chức sơ kết học kỳ I.

- Xét duyệt SKKN cấp trường.

- Họp phụ huynh HS giữa năm.

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón xuân.

- Vận động kinh phí tặng quà tết cho h/s.

- Duy trì nền nếp bán trú

- Phòng chống các bệnh mùa đông

- Kiểm kê tài sản.

- Nghỉ tết nguyên đán

- Tổ chức trực tết.

Toàn trường

Theo QĐ

GV

HĐNG

VP

QS

-

KT, các bộ phận.

Toàn trường

02

- Ổn định nề nếp HS sau tết.

- Báo cáo chuyên đề cấp tổ lần II.

- Duy trì nền nếp bán trú

GV,QS

Các tổ

QS

03

- Ôn tập và kiểm tra định kỳ giữa kỳ II.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên lần II

- Khảo sát GV giỏi cấp trường (lần II).

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3, 26/3, 29/3.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và CSND .

- KT nguồn cung cấp thực phẩm về giá cả, số lượng và chất lượng

GV

Theo QĐ

HĐNG

HT

04

- Kiểm tra toàn diện giáo viên lần II

- Khảo sát GV giỏi cấp trường (lần II).

- Tổ chức chuyên đề cấp trường.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày "Người tàn tật Việt Nam 18.4”

- Phòng chống các dịch bệnh mùa hè

- Kiểm tra môi trường "Xanh, sạch, đẹp"

- Triển khai "Tháng hành động vì chất lượng VSATTP”.

- Tăng cường, kiểm tra VSATTP, chăm sóc nuôi dưỡng trong mùa hè.

Theo QĐ

HPCM

HĐNG

YT

BGH

CD

HT,YT

05

- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II

- Hoàn thành chương trình.

- Họp phụ huynh học sinh cuối năm.

- Kiểm tra hồ sơ cuối năm.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 19/5.

- Cân đo học kỳ 2

- Bế giảng năm học.

- Kiểm kê, vệ sinh đồ dùng bán trú và niêm phong.

- Kiểm tra các hệ thống, thiết bị về điện, nước, hệ thống bếp ga

- Kiểm kê , niêm phong tài sản cuối năm

- Sơ kết thi đua đợt 2 và Tổng kết cả năm.

- Lên kế hoạch tập huấn chuyên môn hè.

GV

-

-

BGH

HĐNG

YT

Toàn trường

HT

VP

Toàn trường

-

BGH

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn