Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
Tin tức sự kiện
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường Chuyên biệt Tương Lai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Trường Chuyên biệt Tương Lai                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 273 /KH-CBTL                                                                     Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI (01/12/1994 - 01/12/2014)


I)MỤC ĐÍCH:

- Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong 20 năm qua.

- Vinh danh thành tích nhà trường và nâng cao vị thế nhà trường ở địa phương.

- Gặp gỡ giao lưu giữa cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác với hội đồng sư phạm nhà trường.

- Họp mặt các cựu học sinh với cán bộ, giáo viên nhà trường.

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, phụ huynh và cựu học sinh tham gia xây dựng quỹ khuyến học của nhà trường.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.Nhà trường :

- Tất cả cán bộ giáo viên đã và đang công tác tại trường.

- Tất cả học sinh đã và đang học tại nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể, xã hội của nhà trường: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học.

2.Khách mời:

- Lãnh đạo TP, lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo địa phương.

- Lãnh đạo một số trường trong thành phố.

- Tổ chức Fida International, VNAH ,Unicef, Hội người khuyết tật TP, các tổ chức từ thiện, Đài truyền hình VTV Đà Nẵng, DRT, các báo Công an ĐN, báo GDTĐ, báo Đà Nẵng….

III. NỘI DUNG:

1.Thời gian : Từ ngày 30/11/2014 đến ngày 01/12/2014

2.Nội dung, chương trình :

- Đón tiếp đại biểu.

- Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường.

- Tổ chức họp mặt giao lưu, kỷ niệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức

- Ban tổ chức: + Ông Nguyễn Duy Quy (HT) trưởng ban

+ Ông Nguyễn Duy Tuyên (PHT) P. Trưởng ban

+ Ông Lưu Văn Dũng (CTCĐ) P. trưởng ban

+Các ủy viên: các tổ trưởng chuyên môn, Bí thư ĐTN,

Tổng phụ trách đội

- Thành lập các tiểu ban phụ trách:

+ Tiểu ban nội dung: Hiệu trưởng + cô Hòa + cô Khuyên

+ Tiểu ban trang trí : PHT + tổ bảo vệ

+ Tiểu ban thông tin tuyên truyền: CTCĐ+ Ban hoạt động ngoài giờ

+ Tiểu ban đón tiếp khách mời: BGH + cô Thu Vân, cô Hà

+ Tiểu ban an ninh, trật tự: Tổ bảo vệ + 2 nhân viên y tế

+ Tiểu ban hậu cần: Kế toán + Thủ quỹ+ tổ hành chính

+ Tiểu ban văn nghệ - thể thao: Ban hoạt động ngoài giờ + thầy Trung

2. Kế hoạch chi tiết :

2.1. Ngày Chủ nhật 30/11/2014: Chuẩn bị

8g00 – 16g30 : + Toàn thể CBGVNV tập trung làm các hạng mục theo phân công

( Sân khấu chính, cổng chào, cờ phướn, không gian trưng bày sản phẩm lưu niệm, giá treo cờ của UBND thành phố…)

+ Tiểu ban trang trí: chuẩn bị cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, dựng các bảng hình ảnh kỷ niệm

2.2. Ngày thứ hai 01/12/2014: Lễ kỷ niệm

- 7g00 - 7g30: Học sinh tập trung trước sân lễ (GV các lớp + cô Hòa)

- 7g30 - 8g00: Đón tiếp quan khách, cựu giáo viên, cựu HS về dự ( BGH + CTCĐ + cô Vân)

- 8g00 - 10g00: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

+ Chương trình văn nghệ mở đầu cho kỷ niệm 20 năm thành lập trường (GV dạy nhạc phụ trách + 2 gv dẫn học sinh)

+ Chào cờ - tuyên bố lí do – giới thiệu khách mời và chương trình buổi lễ ( cô Hòa)

+ Đọc diễn văn kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường ( Hiệu trưởng)

+ Phóng sự các hoạt động của trường

+ Lãnh đạo cấp trên phát biểu và tặng cờ của UBND TP

+ Phát biểu cảm nghĩ của cựu giáo viên ( cô Trần Bích Thủy nguyên HT)

+ Đại diện cựu học sinh phát biểu ( chọn học sinh, hướng dẫn cách trình bày)

+ Khen thưởng cán bộ, giáo viên nhà trường có những thành tích nổi bật trong 20 năm qua của Sở GD ĐT ( ban tổ chức + các CBGVNV được khen)

+ Tuyên dương phụ huynh và cựu học sinh có nhiều đóng góp cho nhà trường trong hoạt động khuyến học ( xét chọn học sinh, phụ huynh có thành tích trong hoạt động của trường nhiều năm qua)( trường khen)

+ Khen thưởng và trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường ( Trao học bổng tượng trưng khoảng 10 em)

+ Bế mạc lễ.

- 10g00 - 10g30: Mời quan khách tham quan hình ảnh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (BGH + ban tổ chức)

- 10g30 - 11g00: Trò chơi tập thể ( Ban hoạt động ngoài giờ)

- 11g00 - 13g00: Liên hoan thân mật (Đại biểu, khách mời, toàn thể CBGVNV nhà trường cùng tham dự)

- 13g30: Tổng kết, dọn dẹp vệ sinh khu vực trường

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và đào tạo (báo cáo);

- UBND phường Hải Châu I (báo cáo),

- Chi ủy trường (phối hợp);

- BCH Công đoàn (phối hợp);

- BCH Đoàn TNCS-HCM (phối hợp);

- Các Tổ trưởng (thực hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Chuyên biệt Tương Lai Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 273 /KH-CBTL Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI (01/12/1994 - 01/12/2014)


I)MỤC ĐÍCH:

- Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong 20 năm qua.

- Vinh danh thành tích nhà trường và nâng cao vị thế nhà trường ở địa phương.

- Gặp gỡ giao lưu giữa cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác với hội đồng sư phạm nhà trường.

- Họp mặt các cựu học sinh với cán bộ, giáo viên nhà trường.

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, phụ huynh và cựu học sinh tham gia xây dựng quỹ khuyến học của nhà trường.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.Nhà trường :

- Tất cả cán bộ giáo viên đã và đang công tác tại trường.

- Tất cả học sinh đã và đang học tại nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể, xã hội của nhà trường: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học.

2.Khách mời:

- Lãnh đạo TP, lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo địa phương.

- Lãnh đạo một số trường trong thành phố.

- Tổ chức Fida International, VNAH ,Unicef, Hội người khuyết tật TP, các tổ chức từ thiện, Đài truyền hình VTV Đà Nẵng, DRT, các báo Công an ĐN, báo GDTĐ, báo Đà Nẵng….

III. NỘI DUNG:

1.Thời gian : Từ ngày 30/11/2014 đến ngày 01/12/2014

2.Nội dung, chương trình :

- Đón tiếp đại biểu.

- Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường.

- Tổ chức họp mặt giao lưu, kỷ niệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức

- Ban tổ chức: + Ông Nguyễn Duy Quy (HT) trưởng ban

+ Ông Nguyễn Duy Tuyên (PHT) P. Trưởng ban

+ Ông Lưu Văn Dũng (CTCĐ) P. trưởng ban

+Các ủy viên: các tổ trưởng chuyên môn, Bí thư ĐTN,

Tổng phụ trách đội

- Thành lập các tiểu ban phụ trách:

+ Tiểu ban nội dung: Hiệu trưởng + cô Hòa + cô Khuyên

+ Tiểu ban trang trí : PHT + tổ bảo vệ

+ Tiểu ban thông tin tuyên truyền: CTCĐ+ Ban hoạt động ngoài giờ

+ Tiểu ban đón tiếp khách mời: BGH + cô Thu Vân, cô Hà

+ Tiểu ban an ninh, trật tự: Tổ bảo vệ + 2 nhân viên y tế

+ Tiểu ban hậu cần: Kế toán + Thủ quỹ+ tổ hành chính

+ Tiểu ban văn nghệ - thể thao: Ban hoạt động ngoài giờ + thầy Trung

2. Kế hoạch chi tiết :

2.1. Ngày Chủ nhật 30/11/2014: Chuẩn bị

8g00 – 16g30 : + Toàn thể CBGVNV tập trung làm các hạng mục theo phân công

( Sân khấu chính, cổng chào, cờ phướn, không gian trưng bày sản phẩm lưu niệm, giá treo cờ của UBND thành phố…)

+ Tiểu ban trang trí: chuẩn bị cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, dựng các bảng hình ảnh kỷ niệm

2.2. Ngày thứ hai 01/12/2014: Lễ kỷ niệm

- 7g00 - 7g30: Học sinh tập trung trước sân lễ (GV các lớp + cô Hòa)

- 7g30 - 8g00: Đón tiếp quan khách, cựu giáo viên, cựu HS về dự ( BGH + CTCĐ + cô Vân)

- 8g00 - 10g00: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

+ Chương trình văn nghệ mở đầu cho kỷ niệm 20 năm thành lập trường (GV dạy nhạc phụ trách + 2 gv dẫn học sinh)

+ Chào cờ - tuyên bố lí do – giới thiệu khách mời và chương trình buổi lễ ( cô Hòa)

+ Đọc diễn văn kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường ( Hiệu trưởng)

+ Phóng sự các hoạt động của trường

+ Lãnh đạo cấp trên phát biểu và tặng cờ của UBND TP

+ Phát biểu cảm nghĩ của cựu giáo viên ( cô Trần Bích Thủy nguyên HT)

+ Đại diện cựu học sinh phát biểu ( chọn học sinh, hướng dẫn cách trình bày)

+ Khen thưởng cán bộ, giáo viên nhà trường có những thành tích nổi bật trong 20 năm qua của Sở GD ĐT ( ban tổ chức + các CBGVNV được khen)

+ Tuyên dương phụ huynh và cựu học sinh có nhiều đóng góp cho nhà trường trong hoạt động khuyến học ( xét chọn học sinh, phụ huynh có thành tích trong hoạt động của trường nhiều năm qua)( trường khen)

+ Khen thưởng và trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường ( Trao học bổng tượng trưng khoảng 10 em)

+ Bế mạc lễ.

- 10g00 - 10g30: Mời quan khách tham quan hình ảnh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (BGH + ban tổ chức)

- 10g30 - 11g00: Trò chơi tập thể ( Ban hoạt động ngoài giờ)

- 11g00 - 13g00: Liên hoan thân mật (Đại biểu, khách mời, toàn thể CBGVNV nhà trường cùng tham dự)

- 13g30: Tổng kết, dọn dẹp vệ sinh khu vực trường

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và đào tạo (báo cáo);

- UBND phường Hải Châu I (báo cáo),

- Chi ủy trường (phối hợp);

- BCH Công đoàn (phối hợp);

- BCH Đoàn TNCS-HCM (phối hợp);

- Các Tổ trưởng (thực hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Chuyên biệt Tương Lai Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 273 /KH-CBTL Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI (01/12/1994 - 01/12/2014)


I)MỤC ĐÍCH:

- Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong 20 năm qua.

- Vinh danh thành tích nhà trường và nâng cao vị thế nhà trường ở địa phương.

- Gặp gỡ giao lưu giữa cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác với hội đồng sư phạm nhà trường.

- Họp mặt các cựu học sinh với cán bộ, giáo viên nhà trường.

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, phụ huynh và cựu học sinh tham gia xây dựng quỹ khuyến học của nhà trường.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.Nhà trường :

- Tất cả cán bộ giáo viên đã và đang công tác tại trường.

- Tất cả học sinh đã và đang học tại nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể, xã hội của nhà trường: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học.

2.Khách mời:

- Lãnh đạo TP, lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo địa phương.

- Lãnh đạo một số trường trong thành phố.

- Tổ chức Fida International, VNAH ,Unicef, Hội người khuyết tật TP, các tổ chức từ thiện, Đài truyền hình VTV Đà Nẵng, DRT, các báo Công an ĐN, báo GDTĐ, báo Đà Nẵng….

III. NỘI DUNG:

1.Thời gian : Từ ngày 30/11/2014 đến ngày 01/12/2014

2.Nội dung, chương trình :

- Đón tiếp đại biểu.

- Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường.

- Tổ chức họp mặt giao lưu, kỷ niệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức

- Ban tổ chức: + Ông Nguyễn Duy Quy (HT) trưởng ban

+ Ông Nguyễn Duy Tuyên (PHT) P. Trưởng ban

+ Ông Lưu Văn Dũng (CTCĐ) P. trưởng ban

+Các ủy viên: các tổ trưởng chuyên môn, Bí thư ĐTN,

Tổng phụ trách đội

- Thành lập các tiểu ban phụ trách:

+ Tiểu ban nội dung: Hiệu trưởng + cô Hòa + cô Khuyên

+ Tiểu ban trang trí : PHT + tổ bảo vệ

+ Tiểu ban thông tin tuyên truyền: CTCĐ+ Ban hoạt động ngoài giờ

+ Tiểu ban đón tiếp khách mời: BGH + cô Thu Vân, cô Hà

+ Tiểu ban an ninh, trật tự: Tổ bảo vệ + 2 nhân viên y tế

+ Tiểu ban hậu cần: Kế toán + Thủ quỹ+ tổ hành chính

+ Tiểu ban văn nghệ - thể thao: Ban hoạt động ngoài giờ + thầy Trung

2. Kế hoạch chi tiết :

2.1. Ngày Chủ nhật 30/11/2014: Chuẩn bị

8g00 – 16g30 : + Toàn thể CBGVNV tập trung làm các hạng mục theo phân công

( Sân khấu chính, cổng chào, cờ phướn, không gian trưng bày sản phẩm lưu niệm, giá treo cờ của UBND thành phố…)

+ Tiểu ban trang trí: chuẩn bị cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, dựng các bảng hình ảnh kỷ niệm

2.2. Ngày thứ hai 01/12/2014: Lễ kỷ niệm

- 7g00 - 7g30: Học sinh tập trung trước sân lễ (GV các lớp + cô Hòa)

- 7g30 - 8g00: Đón tiếp quan khách, cựu giáo viên, cựu HS về dự ( BGH + CTCĐ + cô Vân)

- 8g00 - 10g00: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

+ Chương trình văn nghệ mở đầu cho kỷ niệm 20 năm thành lập trường (GV dạy nhạc phụ trách + 2 gv dẫn học sinh)

+ Chào cờ - tuyên bố lí do – giới thiệu khách mời và chương trình buổi lễ ( cô Hòa)

+ Đọc diễn văn kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường ( Hiệu trưởng)

+ Phóng sự các hoạt động của trường

+ Lãnh đạo cấp trên phát biểu và tặng cờ của UBND TP

+ Phát biểu cảm nghĩ của cựu giáo viên ( cô Trần Bích Thủy nguyên HT)

+ Đại diện cựu học sinh phát biểu ( chọn học sinh, hướng dẫn cách trình bày)

+ Khen thưởng cán bộ, giáo viên nhà trường có những thành tích nổi bật trong 20 năm qua của Sở GD ĐT ( ban tổ chức + các CBGVNV được khen)

+ Tuyên dương phụ huynh và cựu học sinh có nhiều đóng góp cho nhà trường trong hoạt động khuyến học ( xét chọn học sinh, phụ huynh có thành tích trong hoạt động của trường nhiều năm qua)( trường khen)

+ Khen thưởng và trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường ( Trao học bổng tượng trưng khoảng 10 em)

+ Bế mạc lễ.

- 10g00 - 10g30: Mời quan khách tham quan hình ảnh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (BGH + ban tổ chức)

- 10g30 - 11g00: Trò chơi tập thể ( Ban hoạt động ngoài giờ)

- 11g00 - 13g00: Liên hoan thân mật (Đại biểu, khách mời, toàn thể CBGVNV nhà trường cùng tham dự)

- 13g30: Tổng kết, dọn dẹp vệ sinh khu vực trường

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và đào tạo (báo cáo);

- UBND phường Hải Châu I (báo cáo),

- Chi ủy trường (phối hợp);

- BCH Công đoàn (phối hợp);

- BCH Đoàn TNCS-HCM (phối hợp);

- Các Tổ trưởng (thực hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Chuyên biệt Tương Lai Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 273 /KH-CBTL Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI (01/12/1994 - 01/12/2014)


I)MỤC ĐÍCH:

- Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong 20 năm qua.

- Vinh danh thành tích nhà trường và nâng cao vị thế nhà trường ở địa phương.

- Gặp gỡ giao lưu giữa cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác với hội đồng sư phạm nhà trường.

- Họp mặt các cựu học sinh với cán bộ, giáo viên nhà trường.

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, phụ huynh và cựu học sinh tham gia xây dựng quỹ khuyến học của nhà trường.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.Nhà trường :

- Tất cả cán bộ giáo viên đã và đang công tác tại trường.

- Tất cả học sinh đã và đang học tại nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể, xã hội của nhà trường: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học.

2.Khách mời:

- Lãnh đạo TP, lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo địa phương.

- Lãnh đạo một số trường trong thành phố.

- Tổ chức Fida International, VNAH ,Unicef, Hội người khuyết tật TP, các tổ chức từ thiện, Đài truyền hình VTV Đà Nẵng, DRT, các báo Công an ĐN, báo GDTĐ, báo Đà Nẵng….

III. NỘI DUNG:

1.Thời gian : Từ ngày 30/11/2014 đến ngày 01/12/2014

2.Nội dung, chương trình :

- Đón tiếp đại biểu.

- Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường.

- Tổ chức họp mặt giao lưu, kỷ niệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức

- Ban tổ chức: + Ông Nguyễn Duy Quy (HT) trưởng ban

+ Ông Nguyễn Duy Tuyên (PHT) P. Trưởng ban

+ Ông Lưu Văn Dũng (CTCĐ) P. trưởng ban

+Các ủy viên: các tổ trưởng chuyên môn, Bí thư ĐTN,

Tổng phụ trách đội

- Thành lập các tiểu ban phụ trách:

+ Tiểu ban nội dung: Hiệu trưởng + cô Hòa + cô Khuyên

+ Tiểu ban trang trí : PHT + tổ bảo vệ

+ Tiểu ban thông tin tuyên truyền: CTCĐ+ Ban hoạt động ngoài giờ

+ Tiểu ban đón tiếp khách mời: BGH + cô Thu Vân, cô Hà

+ Tiểu ban an ninh, trật tự: Tổ bảo vệ + 2 nhân viên y tế

+ Tiểu ban hậu cần: Kế toán + Thủ quỹ+ tổ hành chính

+ Tiểu ban văn nghệ - thể thao: Ban hoạt động ngoài giờ + thầy Trung

2. Kế hoạch chi tiết :

2.1. Ngày Chủ nhật 30/11/2014: Chuẩn bị

8g00 – 16g30 : + Toàn thể CBGVNV tập trung làm các hạng mục theo phân công

( Sân khấu chính, cổng chào, cờ phướn, không gian trưng bày sản phẩm lưu niệm, giá treo cờ của UBND thành phố…)

+ Tiểu ban trang trí: chuẩn bị cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, dựng các bảng hình ảnh kỷ niệm

2.2. Ngày thứ hai 01/12/2014: Lễ kỷ niệm

- 7g00 - 7g30: Học sinh tập trung trước sân lễ (GV các lớp + cô Hòa)

- 7g30 - 8g00: Đón tiếp quan khách, cựu giáo viên, cựu HS về dự ( BGH + CTCĐ + cô Vân)

- 8g00 - 10g00: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

+ Chương trình văn nghệ mở đầu cho kỷ niệm 20 năm thành lập trường (GV dạy nhạc phụ trách + 2 gv dẫn học sinh)

+ Chào cờ - tuyên bố lí do – giới thiệu khách mời và chương trình buổi lễ ( cô Hòa)

+ Đọc diễn văn kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường ( Hiệu trưởng)

+ Phóng sự các hoạt động của trường

+ Lãnh đạo cấp trên phát biểu và tặng cờ của UBND TP

+ Phát biểu cảm nghĩ của cựu giáo viên ( cô Trần Bích Thủy nguyên HT)

+ Đại diện cựu học sinh phát biểu ( chọn học sinh, hướng dẫn cách trình bày)

+ Khen thưởng cán bộ, giáo viên nhà trường có những thành tích nổi bật trong 20 năm qua của Sở GD ĐT ( ban tổ chức + các CBGVNV được khen)

+ Tuyên dương phụ huynh và cựu học sinh có nhiều đóng góp cho nhà trường trong hoạt động khuyến học ( xét chọn học sinh, phụ huynh có thành tích trong hoạt động của trường nhiều năm qua)( trường khen)

+ Khen thưởng và trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường ( Trao học bổng tượng trưng khoảng 10 em)

+ Bế mạc lễ.

- 10g00 - 10g30: Mời quan khách tham quan hình ảnh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (BGH + ban tổ chức)

- 10g30 - 11g00: Trò chơi tập thể ( Ban hoạt động ngoài giờ)

- 11g00 - 13g00: Liên hoan thân mật (Đại biểu, khách mời, toàn thể CBGVNV nhà trường cùng tham dự)

- 13g30: Tổng kết, dọn dẹp vệ sinh khu vực trường

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và đào tạo (báo cáo);

- UBND phường Hải Châu I (báo cáo),

- Chi ủy trường (phối hợp);

- BCH Công đoàn (phối hợp);

- BCH Đoàn TNCS-HCM (phối hợp);

- Các Tổ trưởng (thực hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Chuyên biệt Tương Lai Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 273 /KH-CBTL Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI (01/12/1994 - 01/12/2014)


I)MỤC ĐÍCH:

- Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong 20 năm qua.

- Vinh danh thành tích nhà trường và nâng cao vị thế nhà trường ở địa phương.

- Gặp gỡ giao lưu giữa cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác với hội đồng sư

 
  CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch năm học 2017-2018 (03-01-2018 15:26:49)
Câu lạc bộ Tương Lai xanh (05-01-2015 11:36:25)
Tháng 3 tháng thanh niên (07-04-2014 14:41:59)
Bài viết tháng 3 – 2014 (21-03-2014 16:15:05)
Mừng đón xuân về (20-03-2014 14:10:36)
Ý nghĩa tết nguyên đán (13-01-2014 19:25:35)
Người lái đò (11-11-2013 13:47:51)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn