Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Trao đổi kinh nghiệm
Một số tranh của học sinh đạt giải

- Cuộc thi vẽ tranh "Kỷ niệm 10 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung Ương” do thành đoàn tổ chức đã đạt được một giải nhất, trong năm học : 2005-2006

Em Phan Anh Toàn Thắng Lớp : Điếc 5 (Giải nhất)

· Cuộc thi vẽ tranh "Về An Toàn Giao Thông” do TOYOTA tổ chức đã đạt được một giải ba, trong năm học : 2006-2007

Em Võ Thị Thanh Hiếu Lớp : Điếc 5 (Giải III)

· Cuộc thi vẽ tranh Dành Cho Thiếu Nhi Châu Á do Hiệp hội UFJ ngân hàng Nhật Bản tổ chức đã được triển lãm tại TOKYO và in bưu thiếp của 30 bức đại diện cho đất nước Việt Nam trong đó có 17 bức in bưu thiếp trong số này có bức của em Nguyễn Mạnh Cường học sinh khiếm thính ở trường, trong năm học: 2006-2007

Em Nguyễn Mạnh Cường Lớp : Điếc 5 (Triển lãm và In bưu thiếp)

· Cuộc thi vẽ tranh Giới thiệu về Quê Hương Đất Nước Của em (dành cho học sinh khuyết tật) do Hội Plain cùng với Báo Nhi Đồng tổ chức đã đạt được 4 giải (1 giải nhất, 1 giải ba), trong năm học: 2006-2007

Em Võ Thị Thanh Hiếu Lớp : Điếc 5 (Giải I)

Em Trần Đình Dương Lớp : Điếc 5(Giải III)

· Cuộc thi vẽ tranh Giới thiệu về Quê Hương Đất Nước Của em (dành cho học sinh khuyết tật) do Hội Plain cùng với Báo Nhi Đồng tổ chức đã đạt được 4 giải (2 giải khuyến khích), trong năm học: 2006-2007

Em Võ Thị Thanh Hiếu Lớp : Điếc 5 (Giải khuyến khích)

Em Trần Thị Thu Trang Lớp : Điếc 2.B (Giải khuyến khích)

· Cuộc thi vẽ tranh Dành Cho Thiếu Nhi Châu Á do Hiệp hội UFJ ngân hàng Nhật Bản tổ chức đã được triển lãm 2 bức tại TOKYO và một bức in bưu thiếp của em Võ Thị Thanh Hiếu, trong năm học: 2007-2008

Em Võ Thị Thanh Hiếu Lớp : Điếc 5 (Triển lãm và In bưu thiếp)

Em Ngô Phú Lâm Lớp : Điếc 5 (Triển lãm tại TOKYO)

Bên cạnh đó ngoài việc đạt giải trong các cuộc thi vẽ tranh, các em còn tạo ra các sản phẩm như vẽ tranh cát, làm thiệp, làm vòng đeo cổ, đeo tay bắng chất liệu đá, túi xách..…hình ảnh minh họa:

Các em đang làm vòng đeo
Sản phẩm thiệp
 
Sản phẩm Thiệp
 
  CÁC TIN KHÁC
Những lời đầu năm (02-02-2012 09:45:14)
Chuyên đề 2 (25-02-2011 10:32:35)
Chuyên đề 1 (25-02-2011 10:33:02)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn