Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Thực hiện kế hoạch năm học 2010 – 2011, vào ngày 24,25/02/2011. Trường chuyên biệt Tương Lai tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường. Tham gia hội thi có 18 đồ dùng dạy học đạt loại A của các tổ chuyên môn gởi về
 
 
TIÊU CHÍ CHẤM CHỌN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NĂM HỌC: 2010 – 2011
 
Đề nghị phụ huynh của những em học sinh có tên trong danh sách, liên hệ với văn phòng nhà trường để làm thủ tục nhập học cho các em.
 
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn