Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Phân công nhiệm vụ năm học
Kết nạp Đảng viên mới

Chiều ngày 17/2/2012, chi bộ trường chuyên biệt Tương lai đã làm lễ kết nạp Đảng cho đ/c Nguyễn Duy Tuyên, sinh năm 1962. Về dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh, phó bí thư Đảng ủy phường Hải châu 1. Về phía nhà trường có chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn và 10 đối tượng đảng. Hiện nay chi bộ trường chuyên biệt Tương lai đã có 8 đảng viên, trong đó có 1 đ/c là đảng viên dự bị.

                                                                           Trần Bích Thủy

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn