Đà Nẵng : 02-03-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Cơ sở vật chất
Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013-2014
Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2013, BCH đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn trường Chuyên biệt Tương Lai tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2014.

Đại hội đoàn đã đánh giá một cách trung thực tình hình công tác đoàn, phân tích những nguyên nhân, những mặt đã làm được, chưa làm được để từ đó tìm ra những giải pháp hiệu quả cho nhiệm kỳ tới. Đại hội đoàn đã thông qua bảng phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2014 để tất cả các đoàn viên trong chi đoàn phấn đấu học tập và rèn luyện bản thân cùng với sự đổi mới về phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học sinh khuyết tật.

"Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”… đấy là lời phát biểu chỉ đạo tại đại hội của cô Trần Bích Thủy - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Tất cả các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn chúng ta không ngại khó trong các hoạt động đoàn và phát huy hơn nữa vai trò tiên phong trong các hoạt động của trường.

Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2014 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2013 – 2014 gồm:

+ Đồng chí: Lê Minh Trung. Bí thư chi đoàn. Phụ trách chung.

+ Đồng chí: Nguyễn Hồng Khanh. Phó bí thư. Phụ trách sinh hoạt – thư ký.

+ Đồng chí: Phan Văn Tính. Ủy viên. Phụ trách: đôn đốc, nhắc nhở các đoàn viên tham gia hoạt động đoàn, phụ trách viết website trong các hoạt động đoàn.

Một số hình ảnh Đại hội chi đoàn:

 
  CÁC TIN KHÁC
Ban chấp hành chi đoàn (11-11-2013 13:51:56)
Tháng Thanh niên (02-04-2013 07:54:56)
Hoa tháng 10 (25-10-2012 08:49:07)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn