Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Hoạt động Chi bộ
Chi bộ đảng năm học: 2013- 2014

Tổng số Đảng viên: 07- Nữ 05

Bí thư Chi bộ: Trần Bích Thủy

Phó bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Lễ

Danh sách đảng viên

01. Nguyễn Duy Tuyên

02. Trương Thị Công Hòa

03. Trương Thị Hồng Nga

04. Nguyễn Hồng Khanh

05. Lê Thị Tuyết

Năm học 2013- 2014 là năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

Thực hiện nhiệm vụ năm học, Chi bộ Trường Chuyên biệt Tương Lai chỉ đạo chính quyền nhà trường xây dựng kế hoạch năm học, tăng cường đổi mới công tác dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Chỉ đạo chuyên môn trường và Ban hoạt động ngoài giờ tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Trong học kì 1 vừa qua, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Chất lượng học sinh ngày một nâng cao, hoạt động ngoài giờ được chú trọng nhằm giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng như: Vui hội trăng rằm, Hội thi giáo dục kỹ năng nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thi làm Báo ảnh về chú bộ đội cụ Hồ, phong trào kế hoạch nhỏ...

Những kết quả đã đạt được trong học kỳ 1 vừa qua đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở của Chi bộ Đảng Trường Chuyên biệt Tương Lai. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của một chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền/..

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn