Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 0
Chương trình công tác hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016

                                                                  Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học 2015 – 2016

Tháng 8, 9 năm 2015

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm CMT8, Quốc khánh 2/9

- Chào mừng năm học mới

- Vận động viên chức, người lao động tham gia học bồi dưỡng chính trị pháp luật hè

- Tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017

- Vận động CBGVNV tham gia hiến máu nhân đạo

- Phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị CCVC, vận động đăng ký SKKN, đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2015-2016, phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Tổ chức CBGVNV khám sức khỏe định kỳ

- Tổ chức vui tết trung thu cho con CBGVNV

Tháng 10 năm 2015

- Tham gia giải thể thao CBGVNV chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN(20/10/1930-20/10/2015)

- Tập hợp ý kiến của CBGVNV và báo cáo kết quả Hội nghị CCVC năm học 2015-2016 cho CĐGD TP, nộp đăng ký thi đua CĐCS

- Tham gia giao ban Chủ tịch công đoàn các cấp sơ kết tình hình tổ chức hội nghị CCVC năm học

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ tài chính công đoàn

Tháng 11 năm 2015

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày NGVN(20/11/1982-20/11/2015), hỗ trợ động viên các CBGVNV khó khăn.

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam(18/11/1930-18/11/2015) và gặp mặt chủ tịch CĐCS nhân ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

- Xây dựng dự toán ngân sách CĐ năm 2016

- Tổ chức quyên góp giúp đỡ NG-LĐ và học sinh miền núi vùng khó khăn theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT(theo CV 5351/BGDĐT-VP ngày 17/8/2012)

- Báo cáo kết quả đóng góp quỹ "Vì người nghèo” năm 2015 về CĐGDTP

Tháng 12 năm 2015

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày thành lập QĐNDVN(22/12/1944-22/12/2015) và ngày Quốc phòng toàn dân.

- Quyết toán kinh phí Công đoàn năm 2015 và báo cáo cho CĐGDTP

- UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra tài chính Công đoàn đồng cấp năm 2015, nộp báo cáo kết quả kiểm tra cho UBKT CĐGDTP

- Đón đoàn kiểm tra công nhận cơ quan văn hóa

Tháng 01-02 năm 2016

- Sơ kết đánh giá tình hình hoạt động công đoàn HKI

- Tham gia Hội nghị sơ kết CĐ học kỳ 1 và những nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ 2 do CĐGDTP tổ chức

- Phối hợp chính quyền tham gia xét duyệt đề tài SKKN, Xét chọn GVDG cấp trường báo cáo CĐGDTP

- Tổ chức thăm hỏi , gặp mặt động viên CCVC gặp khó khăn nhân tết cổ truyền dân tộc(Bính Thân- 2016)

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng(03/02/1930-03/02/2016), chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học

Tháng 03 năm 2016

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ(8/3/1910-8/3/2016), khởi nghĩa Hai Bà Trưng

- Kỷ niệm 41 năm GP thành phố Đà Nẵng

- Vận động CCVC đóng góp quỹ”Hoạt động xã hội Công đoàn” năm 2016

Tháng 4 năm 2016

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương(10/3 Âm lịch)

- Đón đoàn kháo sát các danh hiệu thi đua năm học 2015-2016

- Họp Chủ tịch CĐCS(hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua, xếp loại CĐCS năm học 2015-2016)

- Phối hợp CQ đón đoàn kiểm tra công tác BHLĐ, ATVSLĐ, PCCN trong nhà trường

- Tham gia tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở

- Tham gia tập huấn hướng dẫn tổng kết, khen thưởng hoạt động công đoàn năm học 2015-2016, xét tặng kỷ niệm chương

Tháng 5 và 6 năm 2016

- Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2016), 41 năm ngay GP hoàn toàn Miền Nam(30/4) và ngày Quốc tế Lao động 1/5

- BCH Công đoàn chuẩn bị các điều kiện tổ chức học tập, tham quan du lịch hè 2016

- UBKT CĐCS kiểm tra tình hình thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm

- Phối hợp CQ tổ chức tổng kết và bế giảng năm học.

- BCH CĐCS xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng tập thể các nhân hoàn thành xuất sắc hoạt động Công đoàn năm học

- Nộp báo cáo tổng kết, số liệu, tự chấm điểm và xếp loại CĐCS năm học 2015-2016

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và khen thưởng con CBCCVC có thành tích trong học tập và rèn luyện

- Tổ chức học tập và tham quan hè 2016

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Lưu Văn Dũng
 
  CÁC TIN KHÁC
Lá lành đùm lá rách (08-04-2011 16:33:32)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn