Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Phân công nhiệm vụ năm học
Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày 14 tháng 2 năm 2020 Chi bộ trường chuyên biệt Tương Lai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Đại hội đánh giá những nhiệm vụ chính trị đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2020;  Chi bộ đã chỉ đạo toàn diện về các mặt hoạt động của nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tích cực tham gia các phong trào của nhà trường , của Ngành và địa phương giúp CBGVNV luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong giảng dạy và chia sẻ những khó khăn của đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 Chi bộ đặt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc các năm 2017 và 2018; đặc biệt năm 2019 Chi bộ vinh dự được Đảng ủy cấp trên công nhận "Chi bộ vững mạnh xuất sắc Tiêu biểu năm 2019”. Được thành tích đó là nhờ sự nổ lực của các cá nhân Đảng viên trong chi bộ và toàn thể CBGVNV nhà trường.

          Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 chi bộ đã kết nạp được 3 quần chúng ưu tú vào Đảng đạt chi tiêu 75% kế hoạch.

          Đại hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2022 và tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ.

          Cấp ủy gồm 3 đồng chí: Nguyễn Duy Quy, Trương Thị Công Hòa, Phan Văn Tính.

          Bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Duy Quy

          Phó bí thư: Đồng chí Trương Thị Công Hòa

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn