Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HÌNH ẢNH
 
Văn hoá
 
Sinh hoạt thường kỳ
Học luật ATGT
Sinh hoạt ngày Nhà giáo Việt Nam
Phát thưởng cho các em đoạt giải tại hội thi thể thao toàn quốc
Trong giờ học toán lớp 1
Đọc truyện giờ ra chơi
Đọc truyện giờ ra chơi
Giờ học vẽ tranh
Lớp học may công nghiệp
Sinh hoạt ngày Nhà giáo Việt nam
Giờ học may
Trong giờ học vi tính
Ban chủ nhiệm CLB
Thư viện lưu động
Tổng kết lớp tập huấn Intel
Tổng kết lớp tập huấn Intel
Tổng kết lớp tập huấn Intel
Giờ học của lớp C1.2
Hăng hái phát biểu trong giờ học
Khai mạc lớp tập huấn phụ huynh trẻ CPT-TT
Khai mạc lớp tập huấn phụ huynh trẻ CPT-TT
Khai mạc lớp tập huấn phụ huynh trẻ CPT-TT
Lớp tập huấn phụ huynh học sinh khiếm thính
Phụ huynh học ngôn ngữ ký hiệu
Phụ huynh học ngôn ngữ ký hiệu
Phụ huynh học ngôn ngữ ký hiệu
Lễ khai giảng lớp học nghề
Lễ khai giảng lớp học nghề
Lễ khai giảng lớp học nghề
Lễ bế giảng và phát phần thưởng năm học 2007-2008
Lễ bế giảng và phát phần thưởng năm học 2007-2008
Lễ bế giảng và phát phần thưởng năm học 2007-2008
Lễ bế giảng và phát phần thưởng năm học 2007-2008
Lễ bế giảng và phát phần thưởng năm học 2007-2008
Lễ bế giảng và phát phần thưởng năm học 2007-2008
Tập huấn của giáo viên dạy môn phát âm Tiếng việt
Tập huấn của giáo viên dạy môn phát âm Tiếng việt
Tập huấn của giáo viên dạy môn phát âm Tiếng việt
Bế giảng lớp học nghề photoshop
Bế giảng lớp học nghề photoshop
Bế giảng lớp học nghề photoshop
Bế giảng lớp học nghề photoshop
Bế giảng lớp học nghề photoshop
Bế giảng lớp học nghề photoshop
Học sinh của trường Tương lai thi Rung chuông vàng
Học sinh khối khiếm thính tham gia các hoạt động ngày 18/4
Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo
 
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn