Đà Nẵng : 05-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HÌNH ẢNH
 
Ngoại khoá
 
CLB bóng đá
Tham gia hội trại
Tham gia hội trại
Trao thẻ hội viên CLB
Phát quà cho học sinh
Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh
Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh
Dã ngoại ngày 18-4 - Lớp điếc dự bị
Dã ngoại ngày 18//4 - Lớp C2
Dã ngoại ngày 18/4 - Lớp C1.2
Dã ngoại ngày 18-4 - Phụ huynh cùng tham gia sinh hoạt
Dã ngoại ngày 18//4
Học sinh khối khiếm thính tham gia các hoạt động ngoại khoá
Học sinh khối KT tham gia các hoạt động
Học sinh khối khiếm thị tham gia hoạt động ngoại khoá
Ngày hội tuổi thơ
Ngày hội tuổi thơ
Ngày hội tuổi thơ
Ngày hội tuổi thơ
Học sinh của trường Tương lai thi Rung chuông vàng
Học sinh của trường Tương lai thi Rung chuông vàng
Học sinh cuối cùng rung được chuông vàng
Học sinh khối CPT thi "Đố vui"
Học sinh khối CPT tham gia các hoạt động
Học sinh khối KT tham gia các hoạt động "Ngày 18-4"
Dã ngoại ngày 18/4
Dã ngoại ngày 18/4
Đoàn trường Lê Quí Đôn giao lưu cùng học sinh
Đoàn trường Lê Quí Đôn tham gia sinh hoạt cùng các em
Sinh hoạt kỷ niệm ngày 26 tháng 3
Giao lưu với sinh viên trường đại học Đông Á
Giao lưu với sinh viên trường Đại học Đông Á
Niềm vui chiến thắng
Thi đố vui Ký hiệu ngôn ngữ
Lễ kết nạp Đội viên TNTP
Lễ kết nạp Đội viên TNTP
Tham quan dã ngoại nhân ngày sinh nhật Bác 19-5-2011
Vui Trung thu 2011
Vui Trung thu 2011
 
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn