Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HÌNH ẢNH
 
Hoạt động khác của trường
 
Chung tay vì môi trường xanh-sạch-đẹp
Lễ Sơ kết HK I và phát quà tết cho học sinh năm học 2010-2011
Sinh hoạt với các anh chị sinh viên trường Đông Á
Sinh hoạt với các anh chị sinh viên trường Đông Á
Trường PTTH Trần Phú thăm trường
Thăm quan giờ học của lớp Đ1A
Trò chơi Dân gian
Trò chơi Dân gian
Trò chơi dân gian "Ô ăn quan"
Trò chơi "Đập niêu"
Trò chơi "Kéo co"
Sinh hoạt kỷ niệm ngày 18 tháng 4
Lễ Bế giảng và phát thưởng năm học 2010-2011
Lễ Bế giảng và phát thưởng năm học 2010-2011
Ngân hàng Kim Long tặng quà nhân dịp năm học mới
Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng thăm trường
Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng thăm trường
 
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn