Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Kết quả cuộc thi Đồ dùng dạy học
Thực hiện kế hoạch năm học 2010 – 2011, vào ngày 24,25/02/2011. Trường chuyên biệt Tương Lai tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường. Tham gia hội thi có 18 đồ dùng dạy học đạt loại A của các tổ chuyên môn gởi về
Sau hai ngày hội đồng đã chấm chọn được kết quả như sau:
Loại A: 08 đồ dùng.
Loại B: 05 đồ dùng.
Loại C: 02 đồ dùng
Không xếp loại: 03 đồ dùng.

Kết quả từng đồ dùng cụ thể như sau:
BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM
NĂM HỌC 2010 – 2011

TT

TÊN ĐỒ DÙNG

TÁC GIẢ

KẾT QUẢ CHẤM CHỌN

GHI CHÚ

ĐIỂM

XẾP LOẠI

1

Quyển sách dạy kỹ năng

Bùi Thị Thanh

73.5

B

2

Bò chui qua cổng

Nguyễn Thị Thu Thảo

75

B

3

Bộ đồ dùng dạy chữ số

Phan Thị Liên Hoa

90

A

4

Con đường điều hoà cảm xúc

Bích Thuỷ- Lê Tuyết

0

5

Khối hộp đa năng

Trương Thị Hồng Nga

36

0

6

Đồ dùng dạy toán lớp 2

Nguyễn Thị Hiền Thanh

90

A

7

Hệ trục toạ độ oxy

Nguyên Thị Lễ

54

C

8

Bảng gài học toán

Nguyễn Thị Hoài Thu

82.5

A

9

Đồ dùng dạy KHNN

Võ Thị Bốn

69

B

10

Bộ đồ dùng dạy phân số

Nguyễn Thị Mai

79

B

11

Đồ dùng trực quan

Đỗ Thị Hữu Hạnh

57

C

1

Bảng ghi nhớ

Nguyễn Thị Hồng Thu

85

A

13

Các con vật em yêu trong môn PTGT

Trương Thị Ngọc Hà

81

A

14

Đồ dùng dạy các ký hiệu toán

Trương Thị Ngọc Hà

83.5

A

15

Luyện thanh và gõ phách

Lê Minh Trung

87

A

16

Sơ đồ dạy bóng đá MN- Cờ vua

Lê Văn Uyên

0

17

Đồ dùng dạy Mỹ thuật - Thủ công

Đoàn Phi Hỗ

71

B

18

Hạt sạn xếp hình

Bích Thuỷ- Lê Tuyết

86

A

                                                       
                                                                             Ban giám khảo chấm điểm các ĐDDH
 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn