Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
Tin tức sự kiện
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 lần đầu tiên tại Việt Nam
Gia đình là tế bào xã hội, gia đình hạnh phúc tức những thành viên trong gia đình đều hạnh phúc, khi đó xã hội mới tốt, mới lành mạnh. Để làm được đều đó, không chỉ có vai trò của người phụ nữ mà cần có sự chia sẻ và yêu thương của các thành viên trong gia đình. Chia sẻ ở đây bao gồm chia sẻ về vai trò, trách nhiệm và công việc của từng thành viên trong gia đình và cùng nhau san sẻ niềm vui, nổi buồn để gia đình là tổ ấm, là chổ dựa tinh thần vững chắc.

Hạnh phúc nghe tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có được. Phải có sự vun vén, tình yêu thương và sự chia sẻ của các thành viên trong gia đình để giữ ngọn lửa hạnh phúc luôn nồng ấm. Trong cuộc sống ngày nay, vì quá tất bật với chuyện cơm áo gạo tiền, địa vị, danh lợi, không ít người đã quên đi, không làm tròn vai trò trách nhiệm của một thành viên trong gia đình, đổ hết vai trò người giữ lửa hạnh phúc cho người phụ nữ, trong khi người nữ ngày nay bước ra tham gia các hoạt động xã hội, làm kinh tế, không ít chị còn là trụ cột gia đình. Đó cũng chính là một lí do trong nhiều lí do khác khiến hạnh phúc gia đình phải đổ võ. Cùng vì lẽ đó mà thông qua các hoạt động của các tổ chức đoàn hội, đã phát động các phong trào để xây dựng hạnh phúc gia đình như " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, hay " Phụ nữ hai giỏi”. Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư thì vận động các hộ gia đình xây dựng gia đình văn hóa ... Tất cả đều hướng đến mục đích: đó là một gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc cùng những chính sách pháp luật, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, qua đó lên án những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhiều hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Hướng tới mục tiêu và hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc nhằm tạo ra môi trường sống, làm việc hạnh phúc hơn.

 
  CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch năm học 2017-2018 (03-01-2018 15:26:49)
Câu lạc bộ Tương Lai xanh (05-01-2015 11:36:25)
Tháng 3 tháng thanh niên (07-04-2014 14:41:59)
Bài viết tháng 3 – 2014 (21-03-2014 16:15:05)
Mừng đón xuân về (20-03-2014 14:10:36)
Ý nghĩa tết nguyên đán (13-01-2014 19:25:35)
Người lái đò (11-11-2013 13:47:51)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn