Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Cơ cấu tổ chức
Chi bộ nhà trường
 
Ông Nguyễn Duy Quy, Bí thư Chi bộ
ĐT: 0914.132478
Email: nguyenduyquy0201@gmail.com
 
Cô Trương Thị Công Hòa, Phó bí thư
ĐT: 0982.404457

 
Bà Trương Thị Hồng Nga
ĐT: 0906113051
 
 Bà Lê Thị Tuyết, Đảng
ĐT: 0989824565
 
Bà Nguyễn Thị Lễ 
ĐT: 0988490376


Ông Phan Văn Tính
ĐT: 0915276692


Bà Trần Thị Hương
ĐT: 0775557946


Bà Nguyễn Thị Hiền Thanh
ĐT: 
 
  CÁC TIN KHÁC
(17-01-2018 13:59:19)
Tổ Mầm non (17-01-2018 13:44:30)
Tổ Trung học cơ sở (17-01-2018 13:41:01)
Tổ Hành chính - Quản trị (15-01-2018 15:19:41)
Ban chấp hành Chi đoàn (17-01-2018 14:46:42)
Ban chấp hành Công đoàn (17-01-2018 14:52:05)
Ban giám hiệu (23-11-2020 09:28:36)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn