Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Cơ cấu tổ chức
Ban chấp hành Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn: Trương Thị Ngọc Hà
Nhiệm kỳ 2017-2022
ĐT: 0905.131.772
Email: @gmail.com

Bà Trương Thị Hồng Nga, Phó Chủ tịch
ĐT: 0906113051

Ông Lê Minh Trung, Ủy viên
ĐT: 0905.239925

 

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu,Ủy viên
ĐT: 0905.080.527

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC NHIỆM KỲ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nhiệm kỳ

1

Võ Thị Bốn

1957

1995-1997

1997-2000

2

Lê Văn Tự

1955

2000-2002

2002-2005

3

Tạ Thị Kim Mai

1962

2005-2007

2007-2010

4

Lưu Văn Dũng

1972

2010-2012
2012-2017


 
  CÁC TIN KHÁC
(17-01-2018 13:59:19)
Tổ Mầm non (17-01-2018 13:44:30)
Tổ Trung học cơ sở (17-01-2018 13:41:01)
Tổ Hành chính - Quản trị (15-01-2018 15:19:41)
Ban chấp hành Chi đoàn (17-01-2018 14:46:42)
Ban giám hiệu (23-11-2020 09:28:36)
Chi bộ nhà trường (30-10-2020 15:13:19)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn