Đà Nẵng : 22-05-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Tấm gương sáng
Chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai
VÀI NÉT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI
Chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai là chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Trước năm 2007 trường có 04 Đảng viên sinh hoạt ghép với Chi bộ đường phố. Để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở trường, chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-ĐU ngày 24/01/2007 của Đảng uỷ phường Hải Châu I. Đến đầu năm 2008, chi bộ tiếp nhận thêm 02 Đảng viên về sinh hoạt. Từ ngày thành lập cho đến nay chi bộ đã kết nạp được 02 Đảng viên mới. Đến nay chi bộ có 07 đảng viên đang sinh hoạt, độ tuổi từ 33 đến 53, trong đó có 06 ĐV nữ.
Chi bộ đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với từng Đảng viên:
ĐC: Trần Bích Thủy hiệu trưởng trường là Bí thư chi bộ điều hành công việc chung của nhà trường.
ĐC: Trương Thị Hồng Nga, phó bí thư chi bộ, theo dõi hoạt động của Công đoàn.
ĐC: Lê Văn Uyên, phụ trách về công văn, HSSS, các tài liệu của Đảng.
ĐC: Bùi Thị Thanh, phụ trách công tác tuyên truyền, dân vận của trường.
ĐC: Võ Thị Hàng, theo dõi hoạt động của chi Đoàn.
ĐC: Lê Thị Tuyết, Ủy viên kiểm tra Công đoàn.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao cho, Chi bộ đã chỉ đạo Chính quyền và các đoàn thể lãnh đạo các hoạt động của nhà trường, thực hiện và chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Chi bộ đã giới thiệu những Đoàn viên, Công đoàn ưu tú tham gia học các lớp đối tượng Đảng. Hàng tháng chi bộ sinh hoạt định kỳ để nâng cao ý chí cách mạng của Đảng viên, phổ biến những thông tin về thời sự trong, ngoài nước và nắm bắt kịp thời những nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Hàng năm đều có đánh giá xếp loại Đảng viên theo qui định nhằm giúp đảng viên có hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay.

BẢNG XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2010

TT

Họ và tên

Năm sinh

Xếp loại

Ghi chú

1

Trần Bích Thủy

1959

Xuất sắc

2

Trương Thị Hồng Nga

1966

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3

Võ Thị Hàng

1958

nt

4

Lê Thị Tuyết

1968

nt

5

Bùi Thị Thanh

1958

Hoàn thành nhiệm vụ

6

Lê Văn Uyên

1978

nt

7

Nguyễn Thị Lễ

1976

Không xếp loại

Dự bị

Đảng viên của chi bộ luôn là người tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào thi đua của nhà trường. Chính vì vậy năm 2010 Chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai được công nhận là " Chi bộ trong sạch vững mạnh" !

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn