Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Phân công nhiệm vụ năm học
Vai trò trách nhiệm của người Đảng viên trong trường Chuyên biệt Tương Lai
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế.
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011- 2012 theo căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục Tiểu học SGD & ĐT thành phố Đà Nẵng, trường Chuyên biệt Tương Lai ngay từ đầu năm học đã xây dựng kế hoạch: Đó là triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm sóc giáo dục học sinh khuyết tật theo sự chỉ đạo của ngành. Đặc biệt là đội ngũ CBGVNV phải có nhận thức đúng đắn tầm quan trọng, nâng cao năng lực nghiệp vụ trong mọi công việc; mà trước hết là những đ/c Đảng viên trong trường phải tiên phong trong các lĩnh vực.
Hiện nay Chi bộ trường Chuyên biệt Tương lai có 07 Đảng viên. Hầu hết các đảng viên đều đảm nhận các nhiệm vụ trọng trách :1Đ/c là bí thư chi bộ đảm nhận chức vụ hiệu trưởng điều hành chung toàn bộ hoạt động nhà trường, 01đ/c là hiệu phó phụ trách công tác bán trú, 02 đ/c tham gia vào BCH Công đoàn và 02 đ/c là Thanh tra nhân dân của trường; Những công việc đó đòi hỏi người Đảng viên phải luôn năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao để thực thi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho. Vì vậy các Đ/c Đảng viên đã xác định lập trường, tư tưởng, nâng cao vai trò nòng cốt của 1 người Đảng viên cùng với tập thể quần chúng trong nhà trường xây dựng chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật và tham gia tốt tất cả mọi hoạt động của trường, ngành đề ra. Đồng thời thực hiện tốt công tác xã hội hoá để tạo mọi điều kiện, cảnh quan môi trường sư phạm tốt đẹp hơn nhằm giáo dục cho các em học sinh luôn bị thiệt thòi trong xã hội có được những kỹ năng sống, giao tiếp, vui chơi...
Từ những kết quả đó mà Chi bộ trường luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, các đ/c Đảng viên đều đạt Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong đó có 1 đ/c là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Để nâng cao hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của mình, thời gian tới các đ/c Đảng viên sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, giúp đỡ quần chúng cùng tiến bộ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng (hiện nay trường có sáu đối tượng Đảng), nhằm góp phần xây dựng Chi bộ trường ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                 Người viết

                                                                                                                   Võ Thị Hàng

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn