Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 0
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2020-2022
Thực hiện công văn số 166/CV/ĐU ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy phường Hải Châu I về hướng dẫn các nội dung tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Hôm nay, Chi bộ trường chuyên biệt Tương Lai tiến hành tổ chức Đại hội nhằm tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến đồng thời bầu cấp uỷ Chi bộ theo quy định của Đảng.

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HẢI CHÂU I

CHI BỘ TRƯỜNG CB TƯƠNG LAI

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          Số          /BC-CBTL

 

   Hải Châu, ngày  8  tháng 2 năm 2020

 

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2020-2022

 

          Thực hiện công văn số 166/CV/ĐU ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy phường Hải Châu I về hướng dẫn các nội dung tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Hôm nay, Chi bộ trường chuyên biệt Tương Lai tiến hành tổ chức Đại hội nhằm tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến đồng thời bầu cấp uỷ Chi bộ theo quy định của Đảng.

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2017-2020

 

            Trong nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị sau đây:

          I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

          Trong thời gian qua; với tinh thần trách nhiệm của các đảng viên Chi bộ lãnh đạo nhà trường tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra

       -Tiếp tục duy trì, ổn định số lượng học sinh là 230 em; trong đó học sinh học sinh khuyết tật trí tuệ khoảng 150 em, học sinh khuyết tật thính giác 80 em                  

                  Gồm 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS

          - Các hoạt động ngoài giờ lên lớp sôi nổi, các phong trào được hoạt động đồng đều đặn và mang lại hiệu quả giáo dục cao.

          - Tạo điều kiện để giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với trình độ của các em, từng lớp, từng đối tượng học  sinh  và thuận tiện cho việc  quản lý theo dõi hoạt động dạy học của giáo viên.

          - Thực hiện chương trình can thiệp sớm, tư vấn, các hoạt động vui chơi,.. cho trẻ khuyết tật và dạy kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ bản thân.

          - Quan tâm theo dõi, giúp đỡ cho học sinh yếu kém

          - Tham gia học bồi dưỡng về ngôn ngữ ký hiệu dành cho người điếc giúp cán bộ giáo viên nhân viên  nâng cao về chuyên môn dạy trẻ khuyết tật thính giác, đồng  thời cũng giúp giáo viên có điều kiện giao tiếp với học sinh được tốt hơn.

          - Đổi mới công tác quản lý bán trú như nhập thực phẩm hàng ngày, lên thực đơn chế độ ăn uống, chấm cơm ở bếp ăn nhằm đáp ứng khẩu phần ăn và đảm bảo an toàn thực phẩm. Bếp ăn đảm bảo tốt VSATTP, lưu mẫu thức ăn hàng ngày nhằm phòng ngộ độc xảy ra trong trường học và thực hiện tốt chế độ ăn cho từng cấp học, đảm bảo định lượng dinh dưỡng theo qui định

          Việc sử dụng điện nước và tài sản đảm bảo trên tinh thần tiết kiệm chống lãng phí của công.

          Nhà trường đã tổ chức đêm văn nghệ " Xuân yêu thương" Mừng Đảng đón xuân và chào năm mới 2018,2019 đã đem lại kết quả tốt đẹp và sẽ cố gắng để tiếp tục tổ chức vào các năm học tiếp theo.

          Hằng năm tổ chức tốt ngày hội giáo dục kỹ năng nhằm tạo điều kiện các em có sân vui chơi được thể hiện năng khiếu của mình.

           Đẩy mạnh triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong nhà trường

100% giáo viên đã soạn giảng trên máy vi tính.

          Tổ chức thao giảng mỗi năm học vào dịp 20/11 để chia sẻ, học hỏi kinh nhiệm giữa các giáo viên với nhau. Trao đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với từng lớp, từng bộ môn, từng đối tượng học sinh khuyết tật.

          II. Lãnh đạo hoạt động nhà trường và các đoàn thể

          1/ Xây dựng nhà trường

          Xây dựng khối đoàn kết nội bộ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Mỗi cán bộ giáo viên nhân viên luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo Luật công chức, viên chức; xây dựng trường học đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa.

          2/ Xây dựng các đoàn thể

          a) Tổ chức Công đoàn

          - Thực hiện cuộc vận động "Hai không” với 4 nội dung; cam kết thực hiện các tiêu chí đạo đức của nhà giáo, Hưởng ứng cuộc vận động ”Dân chủ- kỷ cương- tình thương- trách nhiệm”.Tổ chức hội thảo đánh giá rút kinh nghiệm cho từng cán bộ, giáo viên nhân viên trong công tác giảng dạy của mình. Qua đó, đã có những chuyển biến trong nhận thức và hành động, chất lượng giảng dạy ngày càng được tăng lên.

          Phát động thi đua hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, nghiên cứu soạn giảng các tiết giáo án án điện tử, tham gia học tập chứng chỉ giáo dục đặc biệt, các đợt tập huấn do trường, sở tổ chức để nâng cao chất lượng giảng dạy.  

          Đẩy mạnh phong trào "Giỏi việc , đảm việc nhà” trong toàn trường. Trong nhiệm kỳ qua,  Công đoàn được công nhận "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc ” và được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen.

          b) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

          Giáo dục cho Đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động Hai không do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; tổ chức tốt ngày Hội thiếu nhi tiến bước lên đoàn. 

          Chi đoàn tham gia hiến máu nhân đạo do cấp trên phát động và tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên phường tổ chức. Ngoài ra còn tham gia dọn vệ sinh khuôn viên trường học, sơn cổng, quét vôi lại tường rào.

           Tổ chức kết nạp đội cho học sinh tích cực vào Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 

          Chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, chi đoàn đã sơn lại tường rào tầng 2 và tặng ghế đá cho nhà trường.

          III. Công tác xây dựng Đảng

          1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

          Chi bộ thường xuyên tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, để nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tổ chức tuyên tuyền ngày thành lập Đảng 3/2, quán triệt CBGVNV trong nhà trường thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

          Thường xuyên phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ ; công tác phê bình và tự phê bình trong đảng; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đảng viên luôn luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu.

          - Chi bộ thường xuyên quán triệt trong cán bộ, đảng viên, GVNV nhà trường thực hiện nghiêm túc việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  gắn với chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng về " 5 xây ,3 chống”. Chỉ thị 43 Năm văn hóa, văn minh đô thị, chương trình thành phố 4 an . Kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên mà nội dung cơ bản là học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, tác động tích vực đến mọi mặt đời sống, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết nhất là Nghị Quyết TW 4.

          2) Công tác tổ chức và bảo vệ Nội bộ

          - Tạo điều kiện cho 14 giáo viên, nhân viên tiếp tục học chứng chỉ Giáo dục học sinh Khuyết tật trí tuệ.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 3 quần chúng vào Đảng (đạt 75% kế hoạch của nhiệm kỳ 2017-2020)

          -Tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ theo Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban tổ chức Trung ương "về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”.

          - Công tác cán bộ trong cơ quan: chi bộ đã chủ động tham gia để Hiệu trưởng nhà trường sắp xếp bố trí, cử giáo viên, nhân viên được đào tạo chuyên môn, chính trị  để công tác quy hoạch cán bộ tạo nguồn cán bộ trong cơ quan trong thời gian tới.

          Qua đánh giá phân loại đảng viên hàng năm, 100% đảng viên được công nhận "đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong nhiệm kỳ qua, hằng năm có 8 CBGV đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Có 2 đảng viên là nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2018 và 2019.

          Trong nhiệm kỳ qua, hằng năm nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố công nhận " Tập thể Lao động xuất sắc”; Giám đốc sở công nhận " Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.  Năm 2017, 2018 Chi bộ đạt danh hiệu hoàn trong sạch vững mạnh, năm 2019 đạt chi bộ trong sạch xuất sắc tiêu biểu.    

          3) Công tác kiểm tra giám sát

          Thường xuyên theo dõi việc chấp hành Điều lệ Đảng của đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết thẳng thắn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đúng theo số lượng đã đưa ra. Việc kiểm điểm đảng viên hàng năm cũng đã được Chi bộ quan tâm đúng mức thực hiện theo đúng hướng dẫn nên được phát huy tác dụng tốt.

          IV.Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh :

          - Thực hiện chỉ đạo và kế hoạch của các cấp chi bộ đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa. Bên cạnh đó đối với tập thể đăng ký nội dung thiết thực. Đối với cá nhân mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 05, đăng ký nội dung phấn đấu và biên pháp thực hiện, cuối năm tự đánh giá trong chi bộ kết hợp với đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.

          - Đẩy mạnh việc " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì vậy chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ làm cho đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nhũng nội cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong đảng viên ,CCVC, đoàn viên thanh niên... đã nâng cao đạo đức nhà giáo, thực hiện cần kiệm , liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức . Các buổi hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi đã làm cho đảng viên, CCVC có thêm ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm thực thi pháp luật, có tinh thần phục vụ nhân dân trong hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong giáo dục

           - Chi bộ cũng đã lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện lồng ghép Nghị quyết TW 4 khoá XII "Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ đã tổ chức họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chi bộ đã đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái " tự diễn biến, tự chuyển hóa” được nêu trong cuộc họp với toàn đảng viên và chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và qua đó rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong đảng viên từ đó đề ra các giải pháp tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian đến

          V/ Đánh giá chung

          Đảng viên của chi bộ trường CB Tương Lai không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức chính trị có lập trường quan điểm kiên định về chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn luôn tiên phong đi đầu trong các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao; gương mẫu chấp hành mọi chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn luôn xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

          Tuy vậy, chi bộ vẫn còn một số tồn tại:

           - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với quần chúng trong cơ quan chưa được thường xuyên, số lượng đảng viên còn ít nên chưa phát huy hết vai trò của đảng viên trong công tác, một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để quần chúng noi theo, đặc biệt là sự tận tâm, tận tụy với học sinh khuyết tật.

          Bài học kinh nghiệm:  Kết quả hoạt động trên đây là biết phát huy quyền làm chủ tập thể, biết lắng nghe ý kiến nguyện vọng của của cán bộ, giáo viên, nhân viên và giải quyết kịp thời những nảy sinh trong quá trình lãnh đạo.

          Cấp uỷ Chi bộ trong thời gian qua: Ý thức được tinh thần trách nhiệm của công tác được giao, luôn lắng nghe và tranh thủ ý kiến của các đảng viên để tập hợp giải quyết các vướng mắc.

Đảng viên phải thật gần gũi với quần chúng để theo dõi lãnh đạo kịp thời và giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh trong quá trình công tác.

Linh hoạt trong khâu quản lý, tận tâm, tận tuỵ với công việc.


PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020- 2022

 

          A/  Phương hướng chung

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Chi bộ trường chuyên biệt Tương Lai  xác định mục tiêu cơ bản đối với công tác Đảng trong nhiệm kỳ 2020- 2022 như sau:

 Công tác xây dựng Đảng xây dựng đoàn thể vững về tư tưởng chính trị; Đảng phải là hạt nhân lãnh đạo nhà trường. Các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ.

          B/ Một số chỉ tiêu chủ yếu

          - Tạo mọi cơ hội cho mọi trẻ khuyết tật ở địa phương được học tập, vui chơi, hoà nhập cộng đồng

          - Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trẻ khuyết tật, đảm bảo số lượng và chất lượng;

          - Tham mưu với Sở GD&ĐT và các tổ chức từ thiện để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và trang bị các phòng chức năng

          - Tiếp tục phấn đấu danh hiệu trường đạt "Tập thể lao động xuất sắc” trong suốt nhiệm kỳ ; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Chi đoàn vững mạnh.

          - Hàng năm 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20 % đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc.

          - Trong nhiệm kỳ 2020-2022 phấn đấu kết nạp 2 đảng viên.

          Chi bộ được xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

          I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

          1) Nâng cao chất lượng giáo dục:

          Tiếp tục thực hiện chương trình can thiệp sớm, xây dựng chương trình phù hợp để dạy học sinh khiếm thính, kết hợp phương pháp dạy Nghe –Nói và ngôn ngữ ký hiệu giúp học sinh tiếp thu bài tốt.

          Tăng cường bồi dưỡng giúp đỡ những học sinh chậm phát triển trí tuệ học văn hoá và rèn luyện kỹ năng sống. Học sinh tiểu học được tiếp tục học trung học cơ sở và lồng ghép hướng nghiệp nghề sau này.

          2) Thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác giúp đỡ gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh bỏ học.

          3) Đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học:

Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá học sinh theo TT 22/BGD

          4) Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đổi mới công tác quản lý tài chính và quản lý bếp ăn bán trú

          5) Phát triển trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học

          6) Phát huy và vận dụng tốt kiến thức sách giáo khoa mới năm 2018 vào dạy học sinh Khuyết tật năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo.

          II. Lãnh đạo hoạt động nhà trường và các đoàn thể

          1) Xây dựng nhà trường

          Lãnh đạo Cơ quan thực hiện tốt các chủ trường đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà Nước thực hiện theo Luật công chức, viên chức; thực hiện tốt các quy định của Ngành Giáo dục, các chủ trương chính sách của Đảng uỷ cấp trên, Xây dựng trường học thân thiện với học sinh khuyết tật.

          2) Công đoàn

          - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

          - Chỉ đạo hoạt động Công đoàn hiệu quả, đúng điều lệ của tổ chức, phối hợp tốt với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua trong đơn vị.

          - Chỉ đạo Công đoàn  chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Công đoàn chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, đặc biệt trong các dịp lễ tết.

          3) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

          - Tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; tổ chức cho học sinh thực hiện tốt phong trào "Thiếu niên làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

          - Lồng ghép cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào nội dung giảng dạy chính khoá và các hoạt động giáo dục ngoài giờ cho các lớp từ tiểu học đến trung học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT để giáo dục và hình thành ý chí học tập, tự giác thực hiện cuộc vận động "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng các chỉ tiêu cụ thể trong hoạt động để nhận xét đánh giá Đoàn viên và giới thiệu Đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp;

          Thực hiện tốt chức năng phụ trách Đội để tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động đạt hiệu quả.

 

          III/ Công tác xây dựng đảng

          1)Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

          - Chi bộ tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xem đây là một việc làm thường xuyên của tất cả đảng viên trong chi bộ .Mỗi đảng viên phải tự rèn luyện và xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ,xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh, xuất sắc.

          - Thường xuyên theo dõi triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và những văn bản pháp luật của Nhà nước để cán bộ đảng viên nắm được đường lối chủ trương chính sách và pháp luật của Nhà nước; qua đó, thực hiện và vận dụng vào cuộc sống đồng thời nâng cao nhận thức về chính trị của người đảng viên, người cán bộ viên chức trong tình hình mới.

         - Tổ chức thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị và NQ TW4 , chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng về " 5 xây ,3 chống”. Chỉ thị 43 Năm văn hóa, văn minh đô thị, chương trình thành phố 4 an .

          -100% đảng viên thường xuyên tự học, tự rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

          - Tuân thủ kỷ luật Đảng; nói và làm theo Nghị quyết của Đảng để nhằm góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh

          - Đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên  để xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo.

Thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình; phát huy tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan để xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

          2) Công tác phát triển Đảng viên:  Nhiệm kỳ 2020-2022 phấn đấu kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.

          3) Công tác tổ chức và bảo vệ Nội bộ

          - Cử cán bộ, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dự nguồn.

          - Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ chuyên sâu về giáo dục đặc biệt làm công tác hỗ trợ giáo dục theo chỉ đạo của ngành;

          - Sắp xếp phân công, biên chế đội ngũ cán bộ giáo viên theo năng lực về chuyên môn phù hợp với đặc thù của nhà trường đúng với vị trí việc làm mà Sở nội vụ đã phê duyệt.

          4) Công tác kiểm tra giám sát

           Tăng cường công tác kiểm tra Đảng, trong việc đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Tổ chức để cán bộ, đảng viên quần chúng tham gia góp ý  về sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên.

          Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, của Đảng ủy phường Hải Châu I; Chi bộ trường chuyên biệt Tương Lai quyết tâm lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu về giáo dục học sinh khuyết tật của xã hội.

 

 

TM.CHI BỘ TRƯỜNG CB  TƯƠNG LAI

Bí thư

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn