Đà Nẵng : 02-03-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Cơ sở vật chất
Hiến máu nhân đạo - Một nghĩa cử cao đẹp
Gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc ta là lòng “Thương người như thể thương thân” của người Việt Nam chúng ta.
Biết bao tục ngữ dân gian: "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, "Lá lành đùm lá rách” vv… như những lời khuyên, nhắc nhỡ mỗi người hãy thể hiện đức tính cao quí về lòng yêu thương con người. Xuất phát từ truyền thống đó và hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn ngành và BCH Đoàn TNCS HCM phường Hải Châu 1, thời gian qua nhiều công đoàn viên đã tham gia hiến máu nhân đạo. Gần đây, ngày 21 tháng 10 năm 2012 nhiều đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn trường như thầy Tính, thầy Khanh đã tham gia hiến máu nhân đạo theo lời kêu gọi của đoàn cấp trên tại phường Hòa Cường Bắc. Khẩu hiệu: "Hãy sống vì mọi người” thay lời kết thúc./.
 
  CÁC TIN KHÁC
Ban chấp hành chi đoàn (11-11-2013 13:51:56)
Tháng Thanh niên (02-04-2013 07:54:56)
Hoa tháng 10 (25-10-2012 08:49:07)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn