Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Hoạt động Công đoàn
Thực hiện tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo và chỉ đạo toàn trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: giảng dạy, chăm sóc và giáo dục toàn diện cho trẻ em khuyết tật. Lãnh đạo hệ thống chính trị trong nhà trường, đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành tổ chức, các nội dung thi đua theo nghị quyết năm học. Đặc biệt trong hai năm qua, Chi bộ đã chỉ đạo toàn trường thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hưởng ứng cuộc vận động, toàn thể cán bộ giáo viên trường Chuyên biệt Tương Lai đã đoàn kết, phấn đấu noi gương Bác thể hiện qua những việc làm cụ thể như:

Đi làm đúng giờ, ngày trực đến sớm để đón học sinh, nhắc nhở phụ huynh và học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường. Tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thường xuyên tiết kiệm điện nước trong nhà trường. Từ Ban giám hiệu đến giáo viên và nhân viên đều đồng nhất thực hiện. Coi nhà trường như ngôi nhà thứ hai của mình.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chi bộ nhà trường luôn quyết tâm phấn đấu không ngừng trong chuyên môn cũng như trong công tác đoàn thể. Động viên chị em kịp thời dưới nhiều hình thức như khen thưởng, tuyên dương. Tập thể giáo viên ý thức về trách nhiệm của mình. Chi bộ luôn xuyên suốt giúp đỡ những đoàn viên ưu tú tích cực phấn đấu để kết nạp Đảng viên. Nâng tổng số Đảng viên ngày càng cao hơn.

Mỗi tháng chi bộ sinh hoạt một lần nhằm phát huy những thành quả đạt được và rút kinh nghiệm cho những công việc còn tồn tại. Luôn trung thực trong công tác và học tập, không ngừng trau dồi, tìm tòi những phương pháp mới phù hợp nhằm giáo dục trẻ khuyết tật ngày một tiến bộ hơn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi lĩnh vực nhất là trong chuyên môn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng viên và đội ngũ nhà giáo ý thức tu dưỡng, rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức người thầy. Đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức và nêu cao tinh thần tự học. Cuộc vận động này đã thêm sức mạnh cho thầy cô giáo vững bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu chiến sĩ thi đua ngày càng tăng về số lượng, chất lượng, góp phần duy trì danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc nhiều năm liền.
 
                                                                                                                                              Giáo viên
                                                                                                                                 Trương Thị Hồng Nga
 
 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn