Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
TIN TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 68 /TB-CBTL                                                  Đà Nẵng, ngày 08 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học 2013 - 2014


1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ khuyết tật trí tuệ và khuyết tật thính giác.

2. Số lượng tuyển sinh theo bậc học:

- Bậc học mầm non: + Đối tượng trẻ khuyết tật trí tuệ : Không tuyển

+ Đối tượng trẻ khuyết thính giác: 09 em

- Bậc học tiểu học: + Đối tượng trẻ khuyết tật trí tuệ : 10 em

+ Đối tượng trẻ khuyết thính giác: 05 em

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/ 8 / 2013 đến hết ngày

13/8/2013 theo giờ hành chính.

· Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng trường, 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.

· Hồ sơ gồm có: + Đơn xin nhập học;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ 4 ảnh 3x4;

+ Các giấy tờ liên quan đánh giá, chứng nhận loại

tật (nếu có).

* Tất cả bỏ trong phong bì hồ sơ (25 X 35)

4. Thời gian khảo sát: Căn cứ bản danh sách đăng ký nhập học, phụ huynh đưa trẻ đến trường để khảo sát và xếp lớp, cụ thể như sau:

+ Trẻ khuyết tật trí tuệ : Từ 7 giờ 30, thứ Tư ngày 14 / 8 / 2013;

+ Trẻ khuyết tật thính giác: Từ 7 giờ 30, thứ Năm ngày 15 / 8 / 2013;

5. Thông báo kết quả tuyển sinh: Nhà trường công khai danh sách học sinh trúng tuyển lúc 14 giờ chiều ngày 16/8/2013. Căn cứ danh sách, phụ huynh liên hệ văn phòng trường để làm thủ tục.

6. Giải quyết thắc mắc: Đề nghị quí vị phụ huynh liên hệ tại văn phòng nhà trường để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Thông báo phụ huynh;
- Lưu HSTS, VP.                                                                     ( Đã ký và đóng dấu)
                                                                                                  Trần Bích Thủy
 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn