Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
TIN TUYỂN SINH
Về việc tuyển sinh năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6  năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2023-2024

 


         Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024, nhà trường tiến hành thu nhận hồ sơ tuyển sinh năm học mới cho các loại tật: Khiếm thính, khuyết tật trí tuệ, cụ thể như sau:

         - Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 26/6/2023 đến hết ngày 15/7/2023

                                                 +  Buổi sáng: Từ 08g00 đến 10g30

                                                 +  Buổi chiều: Từ 14g30 đến 16g30

         - Địa điểm nhận hồ sơ:   Văn phòng nhà trường

                                                   Số 22 - Trần Bình Trọng – Hải Châu - Đà Nẵng

         - Số lượng tuyển sinh dự kiến: 34 em

                                    + Học sinh khuyết tật trí tuệ: 24 em

                                    + Học sinh khuyết tật thính giác: 10 em      

         - Hồ sơ gồm có: 

                  + 01 bản sao giấy khai sinh

                  + Đơn đăng ký tuyển sinh

                  + Các giấy tờ liên quan loại tật của trẻ (Nếu có)

                  + 02 ảnh (3x4)

                  Tất cả các loại hồ sơ trên bỏ trong phong bì 25x35

         - Thời gian khảo sát, đánh giá học sinh dự kiến ngày 22/7/2023

         Mọi chi tiết xin liên hệ tại văn phòng trường để được hướng dẫn./.

 

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                         Nguyễn Duy Quy        

 
  CÁC TIN KHÁC
Thông báo tuyển sinh (13-08-2013 07:19:15)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn