Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 0
Kế hoạch công đoàn năm học 2014 - 2015
Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-BCH ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố ( khóa X) về nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2014-2015, phương hướng hoạt động công tác công đoàn, công đoàn trường Chuyên biệt Tương Lai đề ra chương trình, nội dung hoạt động năm học 2014-2015, như sau:

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP-ĐÀ NẴNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2014


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014-2015

Tháng 8 và 9 năm 2014:

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, tổ chức chào mừng năm học mới 2014-2015.

- Vận động 100% CBGVNV tham gia học bồi dưỡng chính trị, pháp luật và chuyên môn hè 2014;

-Tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2013-2014, triển khai phương hướng hoạt động CĐ năm 2014-2015.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị CC-VC, vận động đăng ký SKKN, đăng ký danh hiệu thi đua năm học.

- Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014-2015 chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- Vận động CBGVNV tham gia hiến máu nhân đạo năm 2014.

- Tặng quà Tết Trung thu cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tham gia tập huấn công tác công đoàn

Tháng 10 năm 2014:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10)

-Đăng ký danh hiệu thi đua CĐCSnăm học 2014-2015, báo cáo kết quả hội nghị CCVC cho CĐGDTP.

- Báo cáo số liệu cán bộ, đoàn viên cho CĐGD thành phố.

- Tham gia tập huấn cán bộ CĐCS(công tác kiểm tra và UBKT CĐCS)

- Đón đoàn kiểm tra hoạt động CĐCS

Tháng 11 năm 2014:

- Phối hợp với chính quyền tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014).

- BCHCĐ xây dựng dự toán ngân sách CĐ năm 2015.

- Tham gia hội thảo”CĐ tham gia công tác giám sát, giám sát thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ”

- Đón đoàn kiểm tra hoạt động CĐCS

- Tổ chức gặp mặt các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, các nhà giáo tiêu biểu nhân 20/11.

Tháng 12 năm 2014:

- Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt(22/12/1944-22/12/2014)

- Họp BCHCĐ chuẩn bị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ 1.

- Hoàn thành quyết toán kinh phí năm 2014, nộp dự toán kinh phí năm 2015 cho công đoàn giáo dục thành phố

- Tổ chức vận động quyên góp, giúp đỡ CBGVNV và học sinh miền núi và vùng khó khăn

- Phối hợp kiểm tra công nhận cơ quan, trường học văn hóa năm 2014.

- Đón đoàn kiểm tra hoạt động CĐCS

Tháng 01 năm 2015:

- Sơ kết công tác CĐ học kỳ 1, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ 2 năm học 2014-2015.

- Phối hợp chính quyền xét duyệt đề tài SKKN

- Tham gia tập huấn hoạt động Ban thanh tra nhân dân trường học

- Đón đoàn kiểm tra hoạt động CĐCS

Tháng 02 năm 2015:

- Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2014)

- Động viên và tặng quà thầy cô vui tết cổ truyền 2014

Tháng 3 năm 2015:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2015), 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2015).

- Hoàn thành vận động đóng góp quỹ " Mái ấm Công đoàn” năm 2015

- Tham gia giải thể thao do ngành tổ chức.

- Đón đoàn kiểm tra hoạt động CĐCS

Tháng 4 năm 2015:

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

- Phối hợp với chuyên môn khảo sát danh hiệu thi đua năm học 2014-2015.

- Kiểm tra chấm điểm thi đua, xếp loại tổ CĐ năm học 2014-2015.

- Tham gia hội thảo xây dựng CĐCS vững mạnh

- Đón đoàn kiểm tra hoạt động CĐCS

- Tham gia hội nghị giao ban Chủ tịch CĐ

Tháng 5 năm 2015:

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

- BCHCĐ chuẩn bị các điều kiện tổ chức học tập kinh nghiệm và tham quan du lịch hè 2014.

- UBKT CĐCS kiểm tra tình hình thu, chi ngân sách Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014.

- Hoàn thành kiểm tra xếp loại tổ CĐ cuối năm học và hoàn thành xét khen thưởng hoạt động công đoàn năm học 2014-2015.

Tháng 6 năm 2015:

- BCHCĐ nộp báo cáo tổng kết, báo cáo số liệu và hồ sơ khen thưởng năm học2014-2015 cho CĐGD thành phố.

- BCHCĐ tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi(1/6) và phát thưởng cho con CB,GV,NV có thành tích học tập tốt.

- BCHCĐ tổ chức các hoạt động tham quan, học tập trong hè cho CBGVNV.

                                                                                                    TM.BCHCĐ

                                                                                                       Chủ tịch

                                                                                               (Đã ký và đóng dấu)

                                                                                                   Lưu Văn Dũng

 
  CÁC TIN KHÁC
Lá lành đùm lá rách (08-04-2011 16:33:32)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn