Đà Nẵng : 22-05-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Biên chế tổ chuyên môn - Văn phòng

TỔ CHỨC BỘ MÁY – NHÂN SỰ

(Đến tháng 11/2013)
LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Phụ trách

1

Trần Bích Thủy

Hiệu trưởng

Phụ trách chung

2

Nguyễn Duy Tuyên

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chuyên môn

TỔ VĂN PHÒNG

STT

Họ và Tên

Chức vụ - chức danh

Kiêm nhiệm

1

Lê Văn Tự

Tổ trưởng Văn phòng

Giáo vụ

Thư ký Hội đồng

2

Trần Viết Diệp

Tổ phó – NVBV cơ sở 2

3

Phạm Thị Thu Vân

Nhân viên Kế toán

4

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên Thủ quĩ

Thư viện

5

Trần Thị Yến Linh

Nhân viên văn phòng

6

Mai Thị Vui

Nhân viên Y tế cơ sở 1

7

Trần Thị Ngọc Trâm

Nhân viên Y tế cơ sở 2

8

Trần Thị Cúc

Nhân viên Phục vụ cơ sở 2

9

Lê Thị Tâm

Nhân viên Cấp dưỡng

cơ sở 1

10

Tưởng Văn Tín

Nhân viên Bảo vệ cơ sở 1

11

Nguyễn Ngọc Thắng

Nhân viên Bảo vệ cơ sở 1

12

Phan Văn Minh

Nhân viên Bảo vệ cơ sở 2

TỔ MẦM NON

STT

Họ và Tên

Chức vụ - chức danh

Kiêm nhiệm

1

Phan Văn Tính

Tổ trưởng

2

Tạ Thị Kim Mai

Tổ phó

TB. Ban Thanh tra nhân dân

3

Hứa Thị Bích Hà

Giáo viên

4

Trần Thị Minh Yến

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Thu Thảo

Giáo viên

6

Đỗ Thị Hữu Hạnh

Giáo viên

7

Phan Thị Liên Hoa

Giáo viên

TỔ TIỂU HỌC GIÁO DỤC KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

STT

Họ và Tên

Chức vụ - chức danh

Kiêm nhiệm

1

Trương Thị Hồng Nga

Tổ trưởng

2

Lê Thị Tuyết

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

4

Huỳnh Thị Thanh Thúy

Giáo viên

5

Trần Thị Đông

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Lễ

Giáo viên

7

Lê Thị Bích Thủy

Giáo viên

8

Phạm Thị Hà

Giáo viên

9

Đoàn Phi Hổ

Giáo viên Mỹ thuật

10

Trần Thị Hương

Giáo viên

11

Lê Quang Hải

Giáo viên Âm nhạc

TỔ TIỂU HỌC GIÁO DỤC KHUYẾT TẬT THÍNH GIÁC

STT

Họ và Tên

Chức vụ - chức danh

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Thị Hồng Thu

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Hoài Thu

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Hiền Thanh

Giáo viên

4

Trương Thị Ngọc Hà

Giáo viên

5

Trương Thị Công Hòa

Giáo viên Tổng phụ trách

T. trực Ban HĐNG

6

Lưu Văn Dũng

Giáo viên

 Chủ tịch công đoàn

7

Lê Minh Trung

Giáo viên Múa

 Bí thư đoàn thanh niên

TỔ TRUNG HỌC CƠ SỞ

STT

Họ và Tên

Chức vụ - chức danh

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Thị Nghĩa

Tổ trưởng – GV Ngữ văn

2

Ngô Thị Thanh Thúy

Giáo viên Toán

3

Hoàng Thị Thu Hà

Giáo viên Sử-Địa

4

Nguyễn Hồng Khanh

Giáo viên Thể dục

p. Bí thư đoàn thanh niên

5

Trần Ngọc Tường Vy

Giáo viên Mỹ thuật

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn