Đà Nẵng : 05-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ năm học 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

        TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ - NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Chính

Kiêm nhiệm

1

BAN GIÁM HIỆU

Nguyễn Duy Quy

Hiệu trưởng

QL chung

BT chi bộ

2

//

Nguyễn Duy Tuyên

P. Hiệu trưởng

PT Chuyên môn

3

//

Trương Thị Hồng Nga

P. Hiệu trưởng

Phụ trách CSVC

TT. Thi đua

PT học bổng học sinh

4

TỔ VĂN PHÒNG

Trương Thị Công Hòa

Tổ trưởng

Tổng phụ trách

HĐ ngoài giờ

Thi đua học sinh

5

//

Phạm Thị Thu Vân

Nhân viên

Kế toán

6

//

Phùng Quỳnh Khuyên

Nhân viên

Văn thư – Giáo vụ

7

Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên

Thủ quỹ/ Dạy CN

Thư viện

8

//

Mai Thị Vui

Tổ phó

Y tế CS I

CTS

9

//

Trần Thị Ngọc Trâm

Nhân viên

Y tế CS II

NV. VP CS.II

10

//

Đào Thị Hoa

//

Phục vụ CS 1

11

//

Trần Thị Cúc

//

Phục vụ CS 2

12

//

Lê Thị Tâm

//

Cấp dưỡng CS I

13

//

Phan Văn Minh

//

Cấp dưỡng CS II

14

//

Hoàng Hữu Huyến

//

Bảo vệ CS I

15

//

Nguyễn Ngọc Thắng

//

Bảo vệ CS I

16

//

Trần Viết Diệp

//

Bảo vệ CS 2

17

//

Tưởng Văn Tín

/ /

Bảo vệ CS 2

18

TỔ MẦM NON

Phan Văn Tính

Tổ trưởng

Đ. DB1

19

//

Nguyễn Thị Thuận

GV

Đ.DB1

(thay cô Sương)

Hợp đồng trường

20

//

Tạ Thị Kim Mai

GV

Đ. DB2

21

//

Nguyễn Thị Thu Thảo

Tổ phó

Đ. DB 2

22

//

Trần Thị Mỹ Anh

GV

C. DB1

23

//

Trương Thị Ngọc Bích

GV

C. DB1

24

//

Hứa Thị Bích Hà

Giáo viên

C. DB2

25

//

Đỗ Thị Hữu Hạnh

Giáo viên

C.DB2

26

//

Mông Thị Kim Sương

GV

Nghỉ hộ sản

27

TỔ KT TRÍ TUỆ 1

Nguyễn Thị Mai

Tổ trưởng

C.1A1

28

//

Lê Thị Thu Lệ

GV

C. 1A2

29

//

Phạm Thị Đông

GV

C. 1B1

30

//

Phan Thị Liên Hoa

GV

C. 1B2

31

//

Nguyễn Thị Lễ

Tổ phó

C. 1C1

TB thanh tra

32

//

Trần Thị Hương

GV

C. 1C2

33

//

Nguyễn Hoàng Dũng

GV

Thể dục

34

//

Trần Thị Minh Yến

GV

Dạy KN tự phục vụ

35

Phan Thị Cẩm Lai

Nghỉ hộ sản

36

TỔ KT TRÍ TUỆ 2

Lê Thị Tuyết

Tổ trưởng

C.5

37

//

Đoàn Phi Hỗ

GV

Mỹ thuật

Khối KT trí tuệ

38

//

Lê Quang Hải

//

Âm nhạc

39

//

Phạm Thị Hà

//

C. 2

40

//

Lê Thị Bích Thủy

//

C. 3

41

TỔ KT T. GIÁC

Nguyễn Thị Hồng Thu

Tổ trưởng

Đ. 4 – Dạy nghề

42

//

Huỳnh Thị Thanh Thuý

Đ.1A

43

//

Nguyễn Thị Hoài Thu

//

Đ.1B

44

//

Nguyễn Thị Hiền Thanh

//

Đ. 3

45

//

Lưu Văn Dũng

//

Tin Tiểu học

CT công đoàn

46

//

Lê Minh Trung

//

Múa

BT đoàn

//

47

TỔ THCS

Trương Thị Ngọc Hà

Tổ trưởng

C. 7 – Dạy nghề

48

Ngô Thị Thanh Thúy

GV

Đ6 - Toán;Tin

49

Nguyễn Thị Nghĩa

//

Đ7 - Ngữ Văn

KN Xã hội

50

Hoàng Thị Thu Hà

//

Sử - Địa

KN Xã hội

51

Đoàn Văn Thành

//

Thể dục

52

Trần Ngọc Tường Vy

//

Mỹ thuật (TH+TrH)

Khối thính giác

53

Trịnh Thị Ý Nhi

C6 – Dạy nghề

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn