Đà Nẵng : 02-03-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ năm học 2017-2018

                          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ - NĂM HỌC 2017- 2018

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Chính

Kiêm nhiệm

1

BAN GIÁM HIỆU

Nguyễn Duy Quy

Hiệu trưởng

Quản lý chung

BT chi bộ

2

//

Nguyễn Duy Tuyên

P. Hiệu trưởng

PT Chuyên môn

3

//

Trương Thị Hồng Nga

P. Hiệu trưởng

Phụ trách CSVC

TT. Thi đua

PT học bổng học sinh

4

TỔ VĂN PHÒNG

Trương Thị Công Hòa

Tổ trưởng

Tổng phụ trách

HĐ ngoài giờ

Thi đua học sinh

5

//

Phạm Thị Thu Vân

Nhân viên

Kế toán

6

//

Phùng Quỳnh Khuyên

Nhân viên

Văn thư – Giáo vụ

7

Mông Thị Kim Sương

Giáo viên

Thủ quỹ/ Dạy CN

Thư viện

8

//

Mai Thị Vui

Tổ phó

Y tế CS I

CTS

9

//

Trần Thị Ngọc Trâm

Nhân viên

Y tế CS II

Hỗ trợ thư viện

10

//

Đào Thị Hoa

//

Phục vụ CS 1

11

//

Trần Thị Cúc

//

Phục vụ CS 2

12

//

Lê Thị Tâm

//

Cấp dưỡng CS I

13

//

Phan Văn Minh

//

Cấp dưỡng CS II

14

//

Hoàng Hữu Huyến

//

Bảo vệ CS I

15

//

Tưởng Văn Tín

//

Bảo vệ CS I

16

//

Trần Viết Diệp

//

Bảo vệ CS 2

17

//

Nguyễn Ngọc Thắng

/ /

Bảo vệ CS 2

18

TỔ MẦM NON

Phan Văn Tính

Tổ trưởng

Đ. DB1

BT chi đoàn

19

//

Nguyễn Thị Thuận

GV

Đ.DB1

20

//

Tạ Thị Kim Mai

GV

Đ. DB2

21

//

Hứa Thị Bích Hà

GV

Đ. DB 2

22

//

Trần Thị Mỹ Anh

GV

C. DB1

23

//

Nguyễn Thị Huệ

GV

C. DB1

24

//

Đỗ Thị Hữu Hạnh

Tổ phó

C. DB2

25

//

Trương Thị Ngọc Bích

Giáo viên

C.DB2

26

//

Nguyễn Thị Thu Thảo

GV

Nghỉ hộ sản

27

TỔ KT TRÍ TUỆ 1

Trần Thị Hương

Tổ trưởng

C.1C2

28

//

Lê Thị Thu Lệ

GV

C. 1A2

29

//

Phạm Thị Đông

Tổ phó

C. 1B1

30

//

Phan Thị Liên Hoa

GV

C. 1B2

31

//

Nguyễn Thị Lễ

GV

C. 1C1

32

//

Phan Thị Cẩm Lai

GV

C. 1A1

33

//

Lê Quang Hải

GV

Âm nhạc

34

//

Trần Thị Minh Yến

GV

Dạy Ký năng

35

TỔ KT TRÍ TUỆ 2

Lê Thị Tuyết

Tổ trưởng

C.5

TB thanh tra

36

//

Phạm Thị Hà

//

C. 2a

37

Nguyễn Thị Mai

C2b

38

//

Lê Thị Bích Thủy

//

C. 3+4

39

//

Lê Thị Thuý Lam

GV

Mỹ thuật

Khối KT trí tuệ

40

//

Nguyễn Hoàng Dũng

//

Thể dục

41

TỔ KT T. GIÁC

Nguyễn Thị Hồng Thu

Tổ trưởng

Đ. 4

42

//

Huỳnh Thị Thanh Thuý

Đ.1A

43

//

Nguyễn Thị Hoài Thu

//

Đ.1B

44

//

Nguyễn Thị Hiền Thanh

//

Đ. 3

45

//

Lưu Văn Dũng

//

Tin Tiểu học

46

//

Lê Minh Trung

//

Múa

//

47

TỔ THCS

Trương Thị Ngọc Hà

Tổ trưởng

C 6 +C7– Dạy nghề

CT công đoàn

48

Ngô Thị Thanh Thúy

GV

Đ6 - Toán;Tin

Nghỉ hộ sản

49

Nguyễn Thị Nghĩa

//

Đ7 - Ngữ Văn

KN Xã hội

50

Hoàng Thị Thu Hà

//

Sử - Địa

KN Xã hội

51

Đoàn Văn Thành

//

Thể dục

52

Trần Ngọc Tường Vy

//

Mỹ thuật

Khối thính giác

53

Nguyễn Thị Trang

Toán -Tin

Hợp đồng trường

HIỆU TRƯỞNG

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn