Đà Nẵng : 05-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ năm học trong giáo viên năm học 2012-2013
        GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013

TT

Tổ

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Chính

Kiêm nhiệm

1

Trần Bích Thủy

Hiệu trưởng

QL chung

Bí thư chi bộ

( S.hoạt tổ VP )

2

Nguyễn Duy Tuyên

P. hiệu trưởng

Chuyên môn

Phụ huynh H.S

( S. hoạt tổ KTTG )

3

Võ Thị Hàng

P. hiệu trưởng

Bán trú

T.T thi đua

( S. hoạt tổ KTTT )

4

Tổ HCQT

Lê Văn Tự

TTCM / HCQT

Văn thư

Thư ký HĐ

     

5

//

Phạm Thị Thu Vân

Nhân viên

Kế toán

   

6

//

Nguyễn Thị Huệ

//

Thủ quĩ

Thư viện

   

7

//

Trần Thị Yến Linh

//

Giáo vụ

   

8

//

Mai Thị Vui

//

Y tế

Phục hồi chức năng

   

9

//

Trần Thị Ngọc Trâm

//

Y tế

Phục hồi chức năng

  

10

//

Hà Thị Phúc

//

Phục vụ/ CS 1

     

11

//

Trần Thị Cúc

//

Phục vụ/ CS 2

         

12

//

Lê Thị Tâm

//

Cấp dưỡng

          

13

//

Hứa Thị Bích Hà

//

Cấp dưỡng

          

14

//

Tưởng Văn Tín

//

Bảo vệ

         

15

//

Trần Viết Diệp

TP chuyên môn

Bảo vệ

        

16

//

Nguyễn Ngọc Thắng

Nhân viên

Bảo vệ

       

17

//

Phan Văn Minh

//

Bảo vệ

     

18

Tổ KTTT

Trương Thi Hồng Nga

T.T chuyên môn

CN lớp C.4- 5

   

19

Huỳnh Thị Thanh Thúy

Giáo viên

CN lớp C. DB1

    

20

//

Trần Thị Minh Yến

//

CN lớp C. DB2

     

21

//

Nguyễn Thị Thu Thảo

//

CN lớp C. 1A

     

22

//

Nguyễn Thị Mai

//

CN lớp C.1B

    

23

//

Phan Văn Tính

T.P chuyên môn

CN lớp C. 1C

    

24

//

Lê Thị Bích Thủy

Giáo viên

CN lớp C.2

   

25

//

Lê Thị Tuyết

//

CN lớp C.3

    

26

//

Lê Minh Trung

Giáo viên

Âm nhạc

 Bí thư chi đoàn

 C. 1A,B,C,2,3,4

27

//

Phan Thị Liên Hoa

//

Mỹ thuật

  

 C.1A,B,C, C 2,3,4

28

//

Bùi Thị Thanh

//

Kỹ năng

  

DB1, DB2.

29

Tổ KT TG

Trương Thị Ngọc Hà

TT chuyên môn

CN lớp Đ. 3

      

30

Đỗ Thị Hữu Hạnh

Giáo viên

CN lớp Đ. DB1

      

31

//

Nguyễn Thị Hiền Thanh

//

CN lớp Đ. DB2

         

32

//

Nguyễn Thị Hoài Thu

T.P chuyên môn

CN lớp Đ. 1A- B

        

33

//

Võ Thị Bốn

Giáo viên

CN lớp Đ. 2

        

34

//

Nguyễn Thị Lễ

Giáo viên

( Ngữ văn)

   

Lớp: Đ 6,7,9.

35

//

Lưu Văn Dũng

//

CN lớp Đ. 7 ( Tin )

CT công đoàn

     

36

//

Hoàng Thị Thu Hà

//

CN lớp Đ.9 (Sử - địa)

   

Sử - Địa lớp: Đ6,7,9

37

//

Lê Văn Uyên

//

( GV T. D)

    

Lớp:Đ1AB,2,3,6,7,9

38

//

Đoàn Phi Hổ

//

CN lớp Đ.6 (M. thuật)

  

Lớp: Đ1A,B.2,3,6,7,9

39

//

Nguyễn Thị Nghĩa

//

( GV Ngữ văn )

   

Lớp: Đ6,7,9

40

//

Tạ Thị Kim Mai

//

CTS/ Thính lực

TB TTND

41

//

Nguyễn Thị Hồng Thu

//

   

    

Nghỉ hộ sản 9/ 2012

                 Người lập bảng                                                                       Hiệu trưởng
 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn