Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ 2019 - 2020

                                   

                                  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ - NĂM HỌC 2019 - 2020

                                                             (lần 3) Áp dụng từ ngày 20 tháng 10 năm 2019

TT

 

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Chính

Kiêm nhiệm

1

BAN GIÁM HIỆU

Nguyễn Duy Quy

Hiệu trưởng

Quản lý chung

BT chi bộ

 

2

//

Nguyễn Duy Tuyên

P. Hiệu trưởng

PT Chuyên môn

 

 

3

//

Trương Thị Hồng Nga

P. Hiệu trưởng

Phụ trách CSVC

Học bổng HS

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TỔ VĂN PHÒNG

Trương Thị Công Hòa

Tổ trưởng

Tổng phụ trách

TBTT -HĐNG

Thi đua học sinh

5

//

Phạm Thị Thu Vân

Nhân viên

Kế toán

 

 

6

//

Đinh Thị Diễm Phúc

Nhân viên

Văn thư

 

 

7

 

Mông Thị Kim Sương

Tổ phó

Thủ quỹ/ Dạy MN

 

 

8

//

Mai Thị Vui

Nhân viên

Y tế

 

Nghỉ hộ sản từ 1/07/2019

9

//

Trần Thị Ngọc Trâm

Nhân viên

Y tế  CS I

 

 

10

//

Đào Thị Hoa               

//

Phục vụ  CS 1

 

 

11

//

Trần Thị Cúc

//

Phục vụ  CS 2

 

 

12

//

Trần Hoài Trang

//

Phục vụ  CS I

 

 

13

//

Phan Văn Minh

//

Phục vụ CS II

 

 

14

//

Hoàng Hữu Huyến

//

Bảo vệ CS I

 

 

15

//

Tưởng Văn Tín

//

Bảo vệ CS I

 

 

16

//

Trần Viết Diệp

//

Bảo vệ CS 2

 

 

17

//

Nguyễn Ngọc Thắng

/ /

Bảo vệ CS 2

 

 

18

 

Trần Thị Diệu Linh

//

Thư viện

 

 

19

 

Lê Thị Hà Phương

NV hỗ trợ

Y tế  CS II

 

 

20

 

Trần văn Tiến

 

Giáo vụ+CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

TỔ MẦM NON

Trần Thị Mỹ Anh

GV

C. DB1

 

 

22

//

Trần Thị Ngọc Trâm

Hỗ trợ

C.DB1

 

 

23

//

Nguyễn Đức Băng Tâm

GV

C.DB2

 

 

 

//

Nguyễn Thị Thuận

GV

C. DB2

 ( Cô Sương , em Trang hỗ trợ)

 Nghỉ hộ sản từ 15/10/2019

24

//

Hứa Thị Bích Hà

Giáo viên

C.DB3

     

 

 

//

Ngô Thị Thanh Uyên

GV

C.DB3

 

 

25

TỔ KT TRÍ TUỆ 1

Lê Thị Thu Lệ

GV

 C.1A1

 

 

26

 

Nguyễn Thị Lễ

GV

C. 1A2

Phó bí thư CB

 

27

//

Phạm Thị Đông

Tổ trưởng

 C. 1B2

 

 

28

//

Trần Thị Minh Yến

GV

 C. 1B1

 

 

29

//

Phan Văn Tính

Tổ phó

C. 1C1

BT chi đoàn

 

30

//

Trần Hoàng Anh

GV

C1C2

 

HĐ trường

31

//

Lê Quang Hải

GV

Âm nhạc

 

 

32

//

Trần Thị Hương

GV

 

 

Nghỉ hộ sản từ 01/8/2019

33

//

 Nguyễn Thị Thu  Hiền

GV

Kỹ năng xã hội

 

HĐ trường

 

 

 

 

 

 

 

34

TỔ KT TRÍ TUỆ 2

Lê Thị Tuyết

Tổ trưởng

C.5

 

 

35

 

Phan Thị Cẩm Lai

GV

C4

 

 

36

//

Tống Khánh Hoa

//

C. 2a

 

 

37

 

Trương Thị Ngọc Bích

 

C.2b

 

 

38

//

Nguyễn Thị Trang

//

C. 3

 

 

39

//

Lê Thị Thuý Lam

GV

Mỹ thuật

Dạy KT trí tuệ

 

40

//

Nguyễn Hoàng Dũng

//

Thể dục

 

 

41

 

Phạm Thị Hà

 

 

 

Nghỉ hộ sản từ 01/5 đến 31/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

42

TỔ KT T. GIÁC

 Nguyễn Thị Hồng Thu

Giáo viên

Đ. 5

 

 

43

//

Huỳnh Thị Thanh Thuý

//

Đ..3

 

 

44

//

Nguyễn Thị Hoài Thu

Tổ trưởng

Đ..2

 

 

45

 

Đỗ Thị Hữu Hạnh

 

Đ 1B

 

 

46

//

Nguyễn Thị Thu Thảo

//

Đ. 5

 

 

47

//

Lưu Văn Dũng

//

Tin Tiểu học

 

 

48

//

Lê Minh Trung

//

Múa

 

 

49

 

Nguyễn Thị Hiền Thanh

 

 

 

Nghỉ hộ sản từ 01/8/2019

 

//

 

 

 

 

 

50

TỔ THCS

Trương Thị Ngọc Hà

Tổ trưởng

C 6 +C7– Dạy nghề

CT công đoàn

TT thi đua

51

 

Ngô Thị Thanh Thúy

GV

 Đ8 - Toán;Tin,

 

 

52

 

Nguyễn Thị Nghĩa

//

 Đ7 - Ngữ Văn 

 

 

53

 

Hoàng Thị Thu Hà

//

Đ6 - Sử - Địa

 

 

54

 

Đoàn Văn Thành

//

Thể dục

 

 

55

 

Trần Ngọc Tường Vy

//

Mỹ thuật

KT thính giác

 

56

 

Ngô Thị Thanh Uyên

//

Anh văn

 

 

 

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn