Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ trong ban giám hiệu năm học 2012-2013
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                           ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
 
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU
 NĂM HỌC 2012 -2013

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

PHỤ TRÁCHCÔNG TÁC

TRỰC TIẾP CÁC MẶT
HOẠT ĐỘNG

TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH

CÔNG TÁC KHÁC

GHI CHÚ

1

Trần Bích Thuỷ

Hiệu Trưởng

- Quản lý chung
- Chủ tài khoản
- CTHĐ Thi đua
- CTHĐ Khoa học
- Công tác tổ chức CB
- Công tác tài chính
- Công tác XD cơ bản
- Công tác đối ngoại
- Tổ Hành chính
- Công tác can thiệp sớm.
- Công tác tuyển sinh
- Công tác Đảng trong trường học
- Học bổng
- Vận động tài trợ

2

Nguyễn Duy Tuyên

P. Hiệu Trưởng

- Quản lý chuyên môn
- Hoạt động ngoài giờ.
- Chỉ đạo chuyên môn
- Văn nghệ - TDTT
- Bồi dưỡng chuyên môn
- Sách - Thiết bị dạy học
- Tổ KTTG
- Dạy buổi 2
- Tham gia sinh hoạt với hội PHHS
- Tình nguyện viên
- Hoạt động tham quan, dã ngoại
- Thi đua trong học sinh.

3

Võ Thị Hàng

P. Hiệu Trưởng

- Quản lý công tác bán trú
- Cơ sở vật chất
- Thường trực HĐThi đua
- Chế độ dinh dưỡng
- Phòng chống dịch bệnh
- Vệ sinh môi trường
- Trường học thân thiện, học sinh tích cực
- Sửa chữa nhỏ.
- Tổ KT trí tuệ
- Bán trú.

- Công tác Dân vận

     Người lập bảng                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn