Đà Nẵng : 05-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ năm học 2013-2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ - NĂM HỌC 2013 - 2014

TT

Tổ

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Chính

Kiêm nhiệm

1

BAN GIÁM HIỆU

Trần Bích Thủy

Bí chi bộ

Hiệu trưởng

QL chung2


Nguyễn Duy Tuyên

P. hiệu trưởng

Chuyên môn

PT Hội cha mẹ HS


3

Tổ HCQT

Lê Văn Tự

Tổ trưởng HCQT

Văn thư

Thư ký HĐ


4

//

Phạm Thị Thu Vân

Nhân viên

Kế toán5

//

Nguyễn Thị Huệ

//

Thủ quĩ

Thư viện


6

//

Trần Thị Yến Linh

//

Giáo vụ7

//

Mai Thị Vui

Nhân viên

Y tế CS I

Phục hồi chức năng


8

//

Trần Thị Ngọc Trâm

//

Y tế CS II

Phục hồi chức năng


9

//

Nguyễn Thị Kim Thương

//

Phục vụ/ CS 110

//

Trần Thị Cúc

//

Phục vụ/ CS 211

//

Lê Thị Tâm

//

Cấp dưỡng CS I12

//


//

Cấp dưỡng CS II13

//

Tưởng Văn Tín

//

Bảo vệ CS I14

//

Nguyễn Ngọc Thắng

Nhân viên

Bảo vệ CS I15

//

Trần Viết Diệp

TP chuyên môn

Bảo vệ CS II16

//

Phan Văn Minh

Nhân viên

Bảo vệ CS II17

Tổ Mầm non

Phan Văn Tính

Tổ trưởng

CN lớp Đ. Dự bị 218

//

Hứa Thị Bích Hà

Giáo viên

//19

//

Trần Thị Minh Yến

//

CN lớp C. Dự bị20

//

Nguyễn Thị Thu Thảo

//

//21

//

Đỗ Thị Hữu Hạnh

//

CN lớp Đ. Dự bị 122

//

Phan Thị Liên Hoa

//

//23

//

Tạ Thị Kim Mai

Tổ phó

Can thiệp sớm

TB thanh tra


24

Tổ Tiểu học KTTT

Trương Thị Hồng Nga

Tổ trưởng

CN lớp C. 325

//

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

CN lớp C.1A126

//

Huỳnh Thị Thanh Thúy

//

CN lớp C. 1A227

//

Trần Thị Đông

//

CN lớp C. 1A328

//

Nguyễn Thị Lễ

//

CN lớp C.1B29

//

Lê Thị Bích Thủy

//

CN lớp C. 1C30

//

Phạm Thị Hà

//

CN lớp C. 231

//

Lê Thị Tuyết

Tổ phó

CN lớp C. 432

//

Đoàn Phi Hổ

Giáo viên

Mỹ thuật33

//

Trần Thị Hương

//

TNXH34

//

Lê Quang Hải

//

Âm nhạc35

//

Đoàn Văn Thành

//

Thể dục


( TNV )

36

Tổ Tiểu học KTTG

Nguyễn Thị Hồng Thu

Tổ trưởng

CN lớp Đ. 1B37

//

Nguyễn Thị Hoài Thu

Tổ phó

CN lớp Đ. 1A38

//

Nguyễn Thị Hiền Thanh

Giáo viên

CN lớp Đ. 339

//

Trương Thị Ngọc Hà

//

CN lớp Đ. 440

//

Trương Thị Công Hòa

//

Tổng phụ trách41

//

Lưu Văn Dũng

//

Tin

Nghề: THCS


42

//

Lê Minh Trung

//

Âm nhạc43

Tổ THCS

Nguyễn Thị Nghĩa

Tổ trưởng

Ngữ văn ( 7, 8 )44

//

Ngô Thị Thanh Thúy

Giáo viên

Toán ( 7, 8 )

Chủ nhiệm Đ. 7, 8

Tin Đ1A, 1B

45

//

Hoàng Thị Thu Hà

//

Sử - Địa


Tăng cường C. 1A,1B,1C,2,3,4.

46

//

Nguyễn Hồng Khanh

//

Thể dục


C. 1C, 2,3 4.

Đ. 1A,1B,3,4, 7,8

47

//

Trần Ngọc Tường Vy

//

Mỹ thuật


Đ. 1A, 1B, 3,4,7,8

Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG


 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn