Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 1 năm 2020 (7/9/2020 - 12/9/2020)


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TẠM THỜI TUẦN 1

(Từ ngày 07/9 đến 12/9/2020) 

Do tình hình dịch bệnh Covit -19 nên hiện tại chưa làm công tác tuyển sinh, chưa sắp xếp lớp và tổ chuyên môn nên chưa bầu lại tổ trưởng. Các tổ trưởng, tổ phó năm học 2019-2020  tạm thời điều hành công việc trong tháng      

1. Công tác chuẩn bị đầu năm học:

Cô Nga báo các tổ trưởng thông báo đến các thành viên trong tổ đến trường vệ sinh phòng học, lau chui bàn ghế và các thiết bị dạy học, tạm thời giáo viên lớp nào vệ sinh phòng học ở lớp đó giao tổ trưởng lên kế hoạch phân công GV trong tổ.(Gv bộ môn không có phòng học hỗ trợ các lớp trong tổ) 

 Thời gian: Bắt đầu thứ 2;  ngày 07- 9 đến ngày 08-9-2020 .  BGH  kiểm tra chiều ngày 08/ 9.

Mộ số lưu ý:

- Tổ KTTT1 và KTTT2 đổi lại vị trí phòng học như phân chia của năm học 2018-2019 nhưng GVCN thi tạm thời như năm học 2019-2020. Từ cầu thang phia Hội trường, tầng 2  bắt đầu lớp C1B1, C1B2, C1C1, C1C2  tiếp tục KTTT2 và lớp cô Lai tầng 3; lau chùi lan can trước sau phòng học

- Tổ KTTG, Tổ THCS và Mầm non vệ sinh các phòng học bình thường và lan can trước sau phòng học; (Riêng tổ MN ngày 8-9 không đến trường vì trường làm công tác Tuyển sinh)

- Tổ văn phòng bắt đầu ngày 7/9 đi làm bình thường; tổ trưởng phân công vệ sinh các phòng chức năng và các thiết bị đồ dùng do cá nhân phụ trách. Kiểm tra các bộ phận làm việc (cô Hoài Trang vệ sinh các thiết bị phòng bếp cơ sở 1)

2. Công tác tuyển sinh:

- Do trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covit nên trường chỉ triệu tập 2 giáo viên ( 1 Gv Tiểu học, 1 GV Mầm non) mỗi buổi khảo sát 10 em học sinh; bắt đầu từ ngày 08-9-2020 đến khi hoàn thành.

- Cô Nga chuẩn bị các trang thiết bị về phòng chống dich Covit nhằm bảo đảm an toàn cho GV và NV tham gia làm công tác tuyển sinh.

3. Triển khai công tác chuyên môn:

  • Cô Nga mời các tổ trưởng chuyên môn vào lúc : 8g00,  ngày  07/9/2020 đến tại cơ sở 2 để bàn về việc triển khai ôn tập cho học sinh khi các em chưa đến trường:  Thầy Tuyên và cô Nga cùng chủ trì và chuẩn bị nội dung công việc này.
  • Thầy Tuyên bàn giao công tác chuyên môn cho cô Nga từ ngày 07/9 đến ngày 15/9 hoàn thàn
  • Họp Ban Giám hiệu phân công nhiệm vụ giáo viên đầu năm học ngày 09/9/2020 Dự kiến Họp toàn trường:  Ngày 11/9/2020
Trên đây là một số công việc  trong thời gian tới, nếu có bổ sung nội dung gì thêm về chuyên môn thầy Tuyên cô Nga bổ sung giúp

Cám ơn!

 

                        -

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn