Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 11 năm 2020 (16/11/2020 - 21/11/2020)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

 ( Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/ 2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(16/11)

- Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần; triển khai

-  Làm giấy mời đại biểu + cựu GVNV dự 20/11 (Văn thư)

BA

(17/11)

 

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách bán trú (y tế)


 

(18/11)

 

- Kiểm tra VSATTP và các hoạt động vệ sinh ăn, ngủ toàn trường lần 1

- Lên kế hoạch tổ chức 20-11.

- Nhập sổ tài sản đầu năm học: 2019 - 2020

NĂM

(19/11)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách bán trú (cấp dưỡng)

 

- Chuẩn bị các QĐ khen thưởng  (VT+ KT)

SÁU

(20/11)

- 7g45 Dự Lễ Ngày NGVN của Ngành tại trường  Nguyễn Khuyến (BGH+ CĐ+ĐTN))

- Tổng vệ sinh cảnh quang môi trường 2 CS (cô Nga)

- Chuẩn bị CSVC tổ chức Ngày NGVN

-Sinh hoạt cuối tuần;  Vệ sinh bán trú.

- 17g00 Tổ chức kỷ niệm Ngày NGVN tại cơ sở 1 (toàn thể  CBGVNV).  Nam đồng phục cavat; Nữ: Áo dài đồng phục

BẢY

(21/11)

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                                              

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn