Đà Nẵng : 02-03-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 11 năm 2020


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11


 NĂM 2020

 

                  Thực hiện chương trình: Từ tuần 9  đến tuần 12.

 

         I. Kế hoạch chung:

      1. Công tác trọng tâm:

      - Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11;

      - Tổ chức thao giảng cấp tổ và thao giảng cấp trường; 

        - Ôn tập kiểm tra Toán – Tiếng Việt giữa kỳ I ( Lớp 4, 5);

        - Kiểm tra vệ sinh ATTP, công tác bán trú, phòng chống dịch bệnh các lớp;

      - Kiểm tra công tác Bán trú toàn trường theo kế hoạch

        - Nhập sổ tài sản năm học 2020-2021;

      - Tổ chức Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

     2. Công tác kiểm tra :

- Kiểm tra công tác ôn tập kiểm tra giữa kỳ.

- Dự giờ, kiểm tra tiết thao giảng cấp trường.

         - Kiểm tra vệ sinh ATTP, công tác bán trú toàn trường

         - Kiểm tra hồ sơ sổ sách bán trú của y tế và cấp dưỡng

          - Kiểm tra nề nếp, tác phong, trang trí các lớp (Ban HĐNG).

      3. Công tác khác:

         - Sinh hoạt chủ điểm 20/11: Hát theo chủ điểm về ngày NGVN

        

           II. Công tác cụ thể :

 

Tuần

Công việc

Thực hiện

 

9

 (02/11- 7/11)

 - Họp chuyên môn;   

- Hoàn thành các tiết dạy thao giảng cấp tổ

- KT công tác ôn tập kiểm tra giữa kỳ I ( Lớp 4, 5 )

- Kiểm tra VSATTP và công tác bán trú

- Nhập sổ tài sản đầu năm học  2020-2021

-Toàn thể GV

- BGH,các tổ

- Tổ CM

- Theo QĐ

- PT CSVC

 

 

10

( 09 –14/11)

 - Tổ chức thao giảng cấp trường theo kế hoạch

 - Họp chi bộ tháng 11,

   - Kiểm tra nề nếp sinh hoạt các lớp; 

 -  Kiểm tra VSATTP và công tác bán trú

 - Văn thư làm giấy mời đại biểu, GV nghỉ hưu dự Ngày NGVN  20/11

 

- CM trường

- Đảng viên

- Ban HĐNG

- Theo QĐ

- Văn thư

 

 

11

( 16 –21/11)

  - Tổ chức kỷ niệm Ngày NGVN chiều thứ 6 (20/11)

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức và hoàn thành các  quyết

    định khen thưởng dịp 20-11

  - Dự Lễ ngày NGVN của Ngành  (20/11)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách y tế, cấp dưỡng cơ sở 1;

- Tổng hợp sổ tài sản năm học 2020-2021.

- Theo kế hoạch

- HT, KT, VT

 

- Theo thành phần

- PT bán trú

- TT tổ VP

 

 

12

(23 – 28/11)

- Dự giờ kiểm tra thực hiện kế hoạch dạy học.

- Kiểm tra VSATTP và các hoạt động bán trú lần 1 (cơ sở 1);

- Chuẩn bị các nội dung  tổ chức Ngày Hội kỹ năng kỷ niệm ngày người khuyết tật VN  3/12

-Tổng hợp tình hình chăm sóc bán trú trong tháng

- Lên thực đơn tháng 12.

- BGH

- BGH,  TTra

 

- BGH, BHĐNG

 

- PTBT

- CD;  PTBT

 

 

                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                 Nguyễn Duy Quy

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn