Đà Nẵng : 22-05-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 8 năm 2020 (26/10/2020 - 31/10/2020)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 8

 ( Từ ngày 26/10/2020  đến ngày 31/10/2020)

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(26/10)

- Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần; tuyên truyền các bệnh mùa Đông.

 

- Các cá nhân đăng ký CSTĐCS nộp tên đề tài SKKN về cô Chi (SK ko bảo lưu)

- Nộp báo cáo chi bộ (cô Hòa)

-Thao giảng Cô Uyên (tiết 6) môn Anh; cô Lễ (tiết 6) môn Tiếng Việt

BA

(27/10)

- 7g45 tập huấn Elearning (theo danh sách)

- Thao giảng Cô Vy (tiết 2) môn MT; cô Yên (tiết 2) môn Hóa; cô Đông (tiết 3) môn KNTPV; cô Bích (tiết 1)  môn VĐ tinh

 

- Nộp hồ sơ thi đua về Sở (cô Chi)

- Theo dõi thao giảng cấp tổ. (BGH)

 

(28/10)

- Thao giảng Cô Yến (tiết 2) môn KNXH

-   Lên thực đơn tháng 11         (CD)

- Theo dõi việc phòng các dịch bệnh cho học sinh

NĂM

(29/10)

- Thao giảng Cô Thuận (tiết 1) môn VĐT - Kiểm tra nề nếp THCS (TPT)

 

- 14g00 Dự HN giao ban Hiệu trưởng (HT)

-Thao giảng Cô Trang (tiết 6) môn Toán; cô Lai (tiết 5) môn TNXH; cô Hương (tiết 5) môn KNGT; cô H.Anh (tiết 6) môn KNTPV

SÁU

(30/10)

- Dự HN tổng kết CĐ tại trường THPT Nguyễn Văn Thoại (HT,CTCĐ)

- Thao giảng Cô Mỹ Anh (tiết 1) môn KNTPV; cô Lệ (tiết 3) môn KNGT.

- Các tổ CM nộp biên bản tổng kết thao giảng cấp tổ và giáo viên tham gia dạy thao giảng cấp trường.

 

- 14g00 Dự HN  tại trường THPT Nguyễn Văn Thoại (cô Nga, thầy Hải)

- Sinh hoạt cuối tuần, vệ sinh đồ dùng bán trú theo quy định

BẢY

(31/10)

- 8g00 Họp hội trưởng PHHS các lớp tại cơ sở 1 (BGH)

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn