Đà Nẵng : 02-03-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 3 năm 2020 (21/9/2020 - 26/9/2020)
                                 
                              SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

                             TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

 ( Từ ngày 21/ 9/2020  đến ngày 26/ 9/2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(21/9)

- Học sinh toàn trường đi học; các tổ phân công giáo viên đón HS theo kế hoạch phòng chống dịch Covit  (Y tế +GV các tổ)

- Ổn định nề nếp học sinh (GVCN); kiểm tra công tác bán trú. (BGH+ Y tế)

- Kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp (BGH)

- Họp tổ trưởng CM (triển khai TKB lần 2)

 

 

BA

(22/9)

- Áp dụng TKB lần 2 (đã điều chỉnh )

- Khảo sát trình độ học sinh để xây dựng kế hoạch dạy học

 

- Kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp (BGH)

(23/9 )

- Nộp các báo cáo thi đua về Sở (văn thư)

- Kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp (BGH)

- Các lớp rà soát danh sách HS, lý lịch học sinh và báo cáo về chuyên môn trường.

 

NĂM

(24/9)

- Kiểm tra qui trình chế biến bếp ăn

- Giáo viên xây dựng KHDH  cho lớp và bộ môn mình phụ trách

 

- Các lớp rà soát danh sách HS, lý lịch học sinh và báo cáo về chuyên môn trường.


SÁU

(25/9)


- Kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp (BGH)

- Tổng hợp tình hình bán trú trong tuần

- Sinh hoạt cuối tuần

- Vệ sinh đồ dùng bán trú theo quy định.


BẢY

(26/9)

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                              


 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn