Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 6 năm 2020 (12/10/2020 - 17/10/2020)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 6

 ( Từ ngày 12/10/ 2020  đến ngày 17/10/ 2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(12/10)

          Học sinh nghỉ học cả ngày 

BA

(13/10)

- Tập huấn thay sách SGK lớp 1 tại TTGDTX số 1 (cô Nga+ Thương)

- Theo dõi các tổ CM thao giảng cấp tổ.

- Duyệt kế hoạch dạy học  tổ MN, THCS

- Ổn định nề nếp học sinh bán trú

- Làm việc về công tác Chào cờ đầu tuần Tổ THCS (TPT+Tổ THCS)

(14/10)

- Kiểm tra nề nếp xếp hàng đầu giờ và ra về của HS cơ sở 2 (TPT +GV các tổ)

- Theo dõi các tổ CM thao giảng cấp tổ.

- Lập sổ tài sản năm học:  2020 - 2021 các phòng  cơ sở II

NĂM

(15/10)

- Báo cáo CSDL đầu năm học về Sở (C Thương)

- Theo dõi các tổ CM thao giảng cấp tổ.

- KIểm tra nề nếp xếp hàng đầu giờ và ra về của HS cơ sở 1 (TPT +GV các tổ)

- 15g00 Dự họp BGH CĐ ngành (HT)

- Gửi các biểu mẫu đăng ký thi đua về các tổ (cô Hà + cô Chi)

- Duyệt kế hoạch dạy học tổ KTTT2

 

SÁU

(16/10)

- Kiểm tra cập nhật hồ sơ đầu năm

- Tổng hợp tình hình chăm sóc học sinh trong tuần

- Sinh hoạt cuối tuần, vệ sinh đồ dùng bán trú theo quy định.

BẢY

( 17/10)

- Hội nghi viên chức và NLĐ cấp tổ

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

        

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                          

                                                                                                                     

                           

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn